Een nieuwe facilitator voor energiedelen

10/03/2022

Wilt u een energiegemeenschap oprichten of een project lanceren om energie te delen ? Dat is vanaf nu nog gemakkelijker in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om u te helpen bij deze initiatieven biedt het Gewest gratis begeleiding door een facilitator met expertise in de materie : de « Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen ».

Leefmilieu Brussel kondigt met genoegen de lancering aan van een nieuwe ondersteuningsdienst voor Brusselse projectleiders die een energie delende werking en/of gemeenschap willen opzetten. Dit is de Facilitator "Energiedelen en Energiegemeenschappen" .

Energiedelen en energiegemeenschappen zijn Europese concepten die hun intrede doen op de Belgische energiemarkt. Onlangs zijn ze zelfs gelegaliseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij maken het mogelijk dat burgers, bedrijven en overheden zich verenigen om verschillende activiteiten uit te voeren (bv. energieproductie, lokaal verbruik van hernieuwbare energie, aanbieden van oplaadpunten voor elektrische voertuigen, energievoorziening, enz.) Deze activiteiten stellen u in staat autonomer te zijn in uw energiebeheer, deel te nemen aan de energietransitie en tegelijkertijd milieuvriendelijk te zijn en geld te besparen. 

De rol van de Facilitator "Energiedelen en Energiegemeenschappen" bestaat erin initiatiefnemers die een project rond energiedelen of een energiegemeenschap willen opzetten, in alle fasen van hun project te ondersteunen. De steun omvat  de juridische, technische, administratieve, communicatie- en mobilisatieaspecten van de deelnemers, met als doel u aan het einde van de begeleiding autonoom te maken in het beheer van uw project.

Deze nieuwe dienst maakt deel uit van de Renolution Strategie die renovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleert.
Heeft u vragen over deze nieuwe concepten? Heeft u al een project in gedachten? Wenst u te gebruik te maken van deze nieuwe dienst, volledig gratis, en beroep te doen op onze expertise?  

Vul dan deze korte vragenlijst  in om contact op te nemen met de Facilitator. 

Meer informatie over deze nieuwe dienst in de richtlijnen (.pdf)

Datum van de update: 14/03/2022