Een nieuwe bijensoort “ontmaskerd” in Brussel

12/01/2016

In Brussel is een nieuwe soort  wilde bij ontdekt, met name de maskerbij. Volgens Aculea, een  Belgische studiegroep die bijen en wespen bestudeert, zou de komst van dit zuidelijke insect een gevolg zijn van de klimaatverandering. 

Begin juli ontdekte Aculea, een Belgische bijen- en wespenwerkgroep, op verschillende plaatsen in Brussel verschillende mannetjes van de Hylaeus punctatus, een nieuwe soort maskerbij voor België. Die soort uit het Middellandse Zeegebied werd slechts eenmaal eerder opgemerkt in de Benelux, in 1967 (Groothertogdom Luxemburg).

De grootte van deze maskerbij varieert van vijf tot zes millimeter lengte. Het lichaam is grotendeels zwart en het gezicht bevat een geel-wit masker. Het voornaamste kenmerk van deze bij, waardoor ze zich onderscheidt van de in België beter bekende Tuinmaskerbij of Hylaeus hyalinatus, is dat haar masker niet helemaal tot de antennes reikt.

Volgens de waarnemingen en analyses van Aculea is de bij wel degelijk aanwezig in België en heeft ze een stabiele populatie opgebouwd. De kolonisering van deze nieuwe soort tot in het centrum van de hoofdstad toont aan dat ze de noordelijke grens van de zone waarin ze leeft, heeft opgeschoven en dat ze bestand lijkt te zijn tegen de verstedelijking. De soort is niet veeleisend wat betreft haar habitat, en de stad vormt een hitte-eiland waar de temperatuur enkele graden hoger ligt dan in het omliggende landschap.

Datum van de update: 12/01/2016