Een nieuw wettelijk kader voor het beheer en de bescherming van niet-bevaarbare waterwegen en vijvers in Brussel

31/01/2020

De principes voor het beheer van de Brusselse waterlopen, vastgelegd in een wet van 1967, waren al meer dan vijftig jaar niet verder geëvolueerd. Het werd meer dan noodzakelijk om een duidelijk en geactualiseerd wettelijk kader te bieden voor het beheer en de bescherming van de waterlopen van ons Gewest.

Dat is nu gebeurd met een nieuwe ordonnantie die in mei 2019 door het Brussels Parlement werd aangenomen en op 1 januari 2020 van kracht is geworden.

De Zenne, de Woluwe, de Molenbeek en de Neerpedebeek - om er slechts enkele te noemen - zullen voortaan genieten van een betere bescherming en een beheer dat beantwoordt aan de huidige uitdagingen van het waterbeleid: verbetering van hun ecologische kwaliteit, goede stroming en overweging van de overstromingsrisico’s, en een betere zichtbaarheid in de stedelijke omgeving.

Waterlopeninspecteurs zullen toezien op de naleving van deze nieuwe ordonnantie. Zij zullen ook het onderhoud en de buitengewone werkzaamheden aan het Brusselse hydrografische netwerk plannen en opvolgen.

Datum van de update: 31/01/2020
Contact: 

Wenst u extra informatie? Neem dan zeker contact op via : eau_water@leefmilieu.brussels