Een nieuw vademecum voor "zero-afvalwijken"

14/04/2015

U maakt deel uit van een lokale gemeenschap, van een duurzame wijk ? Of u wilt gewoon in actie schieten voor uw wijk ? Maak dan kennis met het Vademecum "Naar Zero-afvalwijken". Het vademecum bundelt 120 experimenten voor de vermindering van de afvalproductie in Brussel.

Tot wie richt zich dit vademecum ?

Het vademecum richt zich tot zij die collectief actie ondernemen. Het gaat zowel om particulieren die als groep optreden, als om openbare en private instanties. Het doel is om de lopende acties en experimenten in bredere kring bekend te maken zodat u ze kunt kopiëren of u er zich door kunt laten inspireren. De acties werden geselecteerd omwille van hun originaliteit, hun vernieuwende aspecten, maar ook om de meerwaarde die ze halen uit de interactie tussen de actoren en de nabijheid die de schaal van een wijk biedt.

Deze tool wil zeer praktisch zijn en beschrijft de principes, werkwijze, aangewende middelen en actoren.

Download het Vademecum "Naar Zero-afvalwijken" (.pdf)

Datum van de update: 10/01/2022