Een nieuw noodplan bij verontreinigingspieken

01/10/2018
pollution voiture

Sinds 2018 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een noodplan bij verontreinigingspieken in de winter/lente. Om de burgers beter te informeren en hen vooral de kans te geven te anticiperen op een situatie met verminderde luchtkwaliteit, werd dit plan op een aantal belangrijke aspecten bijgestuurd. Vanaf deze maandag 1 oktober 2018 zal het in werking treden.

Wat verandert er ?

Een bijkomende verontreinigende stof

Om de index van de luchtkwaliteit te verbeteren werd fijn stof PM2.5 toegevoegd aan de twee verontreinigende stoffen (PM10 en NO2) die reeds werden gemeten.

3 drempels in plaats van de vroegere 4

De alarmdrempels en de maatregelen die worden genomen als die drempels zich voordoen, werden geherdefinieerd, zowel om de burger beter te informeren (informatiedrempels) als om beter de strijd aan te gaan met de periode van verontreiniging (interventiedrempel). Dit zijn de nieuwe maatregelen:

Gratis openbaar vervoer

Als drempel 0 wordt verlengd of de drempels 1 en 2 worden bereikt, zijn de Brusselse metro, tram en bussen van de MIVB volledig gratis. Ook het dagticket van Villo ! is dan volledig gratis.

Het rijverbod bij drempel 2

Gedaan met het alternerend rijden met even en oneven nummerplaten. Bij drempel 2 mag er in het Brussels Gewest geen enkel voertuig meer rondrijden, behalve als er minstens 3 personen in het voertuig zitten, als het toebehoort aan iemand met een handicap en in andere uitzonderlijke gevallen zoals voorzien in het besluit.

Geen afwijkingen meer in het geval van interventiedrempel 2

De controle zal gebeuren door de politie op basis van de lijst uit het besluit en die vermeld staat op de website www.luchtkwaliteit.brussels . De autobestuurder zal moeten bewijzen dat hij beantwoordt aan het profiel op deze lijst door alle geldige documenten aan de politie voor te leggen. Er moet dus geen enkele afwijking meer op papier bij de gemeente worden aangevraagd.

Het verbod op verwarming met hout.

Het noodplan kan het hele jaar door worden geactiveerd en blijft dus niet meer beperkt tot de winterperiode. Op die manier kan rekening worden gehouden met de pollutiepieken die zich meer naar de lente toe voordoen.

Om de evolutie van de luchtkwaliteit in real time te volgen en op de hoogte te worden gebracht van de pollutiepieken kunt u de app Brussels Air gratis downloaden op Google Play of in de App Store.

U vindt alle details op www.luchtkwaliteit.brussels

Datum van de update: 01/10/2018