Een nieuw besluit en een nieuwe ondernemersgids voor warmtekrachtkoppelingen (professionnels)

09/02/2021

Plant u de plaatsing van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie en wilt u de goede dimensionering en de uitbatingsvoorwaarden kennen? U baat een warmtekrachtkoppelingsinstallatie uit en wilt de uitbatingsvoorwaarden van uw milieuvergunning en de emissiegrenswaarden beter begrijpen?

Raadpleeg dan onze ondernemersgids ! 

Wat vindt u in deze gids?

Alle nuttige info om uw installaties te beheren, de veiligheid en een harmonieus samengaan met de buurt te verzekeren en het leefmilieu te beschermen, in het bijzonder de uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht en de CO2-emissies verminderen. 

De gids verklaart in detail de emissiegrenswaarden, bepaald in functie van het soort van brandstof en de datum van de indiening van de milieuvergunning en/of de indienststelling van de motor.

De gids verduidelijkt ook al uw verplichtingen en informeert u over eventuele afwijkingen.

Ondernemersgidsen om u het leven te vergemakkelijken

Om een ingedeelde inrichting te mogen uitbaten, moet een milieuvergunning worden aangevraagd en verkregen of moet een aangifte worden gedaan. 

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronisch boekje. 

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden in acht te nemen.

Voor meer info kunt u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

Datum van de update: 08/03/2021