Een nieuw besluit en een nieuwe ondernemersgids voor stationaire batterijen/UPS (professionnels)

11/06/2021

U bent eigenaar van een kantoorgebouw en u gebruikt een ruimte waar zich een of meer servers of onderling verbonden opslagruimten bevinden? U exploiteert een datacenter en u wilt een beter inzicht in de voorwaarden voor de exploitatie van uw milieuvergunning?

Ontdek onze ondernemersgids!

Wat vind je in deze gids?

Alle informatie die u nodig hebt om uw voorzieningen te beheren, de veiligheid van gebruikers en omwonenden te garanderen en het milieu te beschermen, in het bijzonder door bodem-, grondwater- en luchtverontreiniging te voorkomen.

In de gids worden uw verplichtingen met betrekking tot het ontwerp en de ventilatie van bedrijfsruimten, het beheer van installaties en brandpreventie en -veiligheid uitvoerig toegelicht. 

De gids informeert u ook over mogelijke afwijkingen.

Ondernemersgidsen om u het leven te vergemakkelijken

Om een ingedeelde inrichting  te mogen uitbaten, moet een milieuvergunning worden aangevraagd en verkregen of moet een aangifte worden gedaan. 

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronische gids. 

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden in acht te nemen.

Voor meer info kunt u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

Datum van de update: 11/06/2021