Een nieuw besluit en een nieuwe ondernemersgids voor exploitanten van parkeerterreinen (professionnels)

11/06/2021

Bezit u een parking met ten minste 10 plaatsen? Of het nu gaat om een garage of een parking voor een wooncomplex, kantoren, winkels of een openbare parking, uw parking is onderworpen aan een milieuvergunning en het nieuwe besluit inzake parkings.

Om uw verplichtingen en de voorwaarden voor de exploitatie van uw milieuvergunning beter te begrijpen, ontdek:

Wat vind je in deze gidsen?

Alle informatie die u nodig hebt om uw parking te beheren, de veiligheid en harmonie met uw buren te verzekeren en het milieu te beschermen. 

In de gids worden de verplichtingen met betrekking tot het verkeer, de markering, de brandbestrijdingsmiddelen, de ventilatie, enz. in detail uitgelegd, evenals de nodige controles en het onderhoud. 

De gids informeert u ook over mogelijke vrijstellingen.

Ondernemersgidsen om u het leven te vergemakkelijken

Om een ingedeelde inrichting  te mogen uitbaten, moet een milieuvergunning worden aangevraagd en verkregen of moet een aangifte worden gedaan. 

Onze ondernemersgidsen hebben als doel de voorwaarden die door uw milieuvergunning zijn vastgelegd op een concrete manier te verzamelen in een praktisch elektronisch boekje. 

Ze leggen de voorwaarden uit die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpen u zo om deze voorwaarden in acht te nemen.

Voor meer info kunt u de lijst van onze ondernemersgidsen raadplegen.

Datum van de update: 11/06/2021