Een mooie afsluiter voor het Zero Afval-jaar

21/12/2018
plan déchet

Het nieuwe Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP) en zijn 60 maatregelen werden op 22 november 2018 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering goedgekeurd. Het Plan implementeert in de eerste plaats het gewestelijk afvalbeleid, het legt de hoofdlijnen vast van het beleid met betrekking tot de preventie en het beheer van afvalstoffen voor meerdere jaren.

In de loop der jaren werd het bevoegdheidsdomein van het traditionele afvalbeleid almaar groter, systematischer en transversaler met de opname in de Europese en Brusselse teksten van de ladder van Lansink en zijn 'preventie'-trap enerzijds (zero afval!) en de circulaire economie anderzijds.

Het Plan stoelt op de ervaringen uit het verleden om vooruit te kijken naar een gewenste en concrete toekomst. Het werkt de stappen uit, die doorlopen moeten worden om dit streefdoel werkelijkheid te doen worden, rekening houdend met de eigenschappen van de eigen inwoners, de eigen economie en het eigen grondgebied.

Benieuwd naar de doelstellingen, prioriteiten en doelgroepen van het Plan?

Datum van de update: 21/12/2018