Een innovatief protocol om elektrohypersensitiviteit te bestuderen

12/07/2019

Elektrohypersensitiviteit (EHS) is een syndroom waarbij mensen hun functionele klachten (vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, enz.) toeschrijven aan de blootstelling aan elektromagnetische straling. Het project ExpoComm brengt een aantal universiteiten en onderzoeksinstellingen samen voor experimenteel onderzoek naar elektrohypersensitiviteit via een protocol dat werd uitgewerkt samen met mensen die aan  EHS beweren te lijden.

Vermoeidheid, hoofdpijn, slapeloosheid, concentratieproblemen, huidaandoeningen en verteringsproblemen ... Het zijn allemaal problemen waarmee personen worden geconfronteerd die aan elektrohypersensitiviteit (EHS) beweren te lijden. De stralingsbronnen die de oorzaak zouden zijn, raken steeds meer verspreid in onze moderne samenleving: zendmasten voor mobiele telefonie, gsm’s, wifirouters, hoogspanningslijnen, computerschermen, elektrische toestellen ... Maar bestaat er een aantoonbaar verband tussen de blootstelling aan toestellen of installaties die elektromagnetische straling genereren en de symptomen die mensen met EHS beschrijven ?

Universiteiten en onderzoeksinstellingen

Tot wanhoop van sommigen konden studies tot vandaag geen verband aantonen tussen  elektromagnetische straling en de symptomen in kwestie. Daarom hebben een aantal universiteiten en onderzoeksinstellingen (Sciensano, Brussel, ULiège, CMW, Lyon, Sorbonne Nouvelle, Parijs, ISSeP, Luik) de handen in elkaar geslagen om een blootstellingsprotocol uit te werken, in samenwerking met personen die elektrohypersensitief beweren te zijn.

Een innovatief protocol

Ondanks de vrees zich in het laboratorium te moeten blootstellen, zijn de meeste mensen met EHS overtuigd van het nut van deze innovatieve testen die rekening zullen houden met het specifieke karakter van hun problemen: diversiteit van de individuele gevoeligheden, de termijn vooraleer de symptomen opduiken, de gezondheidstoestand op het moment van de testen, ...

Een cocktail van elektromagnetische velden

De vrijwilligers zullen op gecontroleerde wijze worden onderworpen aan een cocktail van elektromagnetische velden die worden gegenereerd door de volgende bronnen: zendmasten voor mobiele telefonie, DECT, wifi, kabels waar elektrische stroom van 50 Hz doorgaat. Het doel is een evaluatie te maken van de gewaarwording van de al dan niet aanwezigheid van elektromagnetische velden (gecontroleerde, reële of double blind gesimuleerde blootstellingen), alsook het opduiken van symptomen (aantal en intensiteit). 

Controles

De personen met EHS zullen hun eigen controles zijn, waarbij de coherentie van hun reacties zal worden gemeten tijdens verschillende reële of gesimuleerde blootstellingssessies. De rol van de toeschrijving van de symptomen aan de elektromagnetische velden zal ook worden bestudeerd via een controlegroep die geen tekenen van elektrohypersensitiviteit vertoont.

Meer info

Datum van de update: 06/09/2019
Contact: 

Sciensano, Eenheid Risicobeoordeling

Maryse Ledent

J. Wytsmanstraat 14

1050 Elsene

Telefoon: 02 642 54 36 (alleen op dinsdagochtend)

e-mail : maryse.ledent@sciensano.be