Een handleiding om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen (professionnels)

07/02/2020

Hoe kan men materialen en producten voor hergebruik in een bouw- of renovatieproject integreren?  Hoe kan men deze ambitie concreet formuleren?  Hoe kan men de resultaten ervan meten?  Vanwaar komen deze materialen?  Hoe kunnen we hun kwaliteiten het best benutten?  Hoe zorgen we ervoor dat ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik?  Hoe stellen we geschikte technische bepalingen op?

Dit zijn enkele vragen die steeds vaker rijzen bij architecten en bouwheren die deze voordelige praktijk voor het leefmilieu en de lokale economie willen ondersteunen. 

Het klopt dat bouwmaterialen voor hergebruik eigenschappen hebben die soms indruisen tegen de gewoonten van de beleidsbepalers en bouwondernemingen.  Dankzij enkele strategische keuzes is het nochtans perfect mogelijk om loten  van gerecupereerde materialen in een project te integreren, ongeacht de schaal (van het kleinste tot het grootste) en de context (openbare of privésector). 

In het raam van het Europese project Interreg NWE Facilitating the Circulation of Reclaimed Building Elements (FCRBE) heeft de Brusselse vereniging Rotor, in samenwerking met zeven Europese partners, een handleiding gepubliceerd die een antwoord wil bieden op deze vragen. De handleiding is geïnspireerd op tal van baanbrekende voorbeelden en praktijken op het terrein en stelt concrete pistes voor om rekening te houden met hergebruik in elke fase van het project, vanaf de initiële formulering van de ambities tot de follow-up van de werken. 

De handleiding zal online beschikbaar zijn in de komende weken: http://www.nweurope.eu/fcrbe

Op dit ogenblik bestaat de handleiding enkel in het Engels.  De vertaling naar het Nederlands en het Frans zal in de loop van het trimester plaatsvinden.

Datum van de update: 12/02/2020