Een gids voor goede praktijken in de circulaire economie voor kleine ondernemingen

15/04/2021

Zegt de term ‘circulaire economie’ u iets? Het concept kan u abstract en complex lijken ... Daarom is er een Gids om u meer inzicht te geven in dit concept en met concrete voorbeelden te tonen hoe u het in uw onderneming kunt toepassen.

Sinds 2016 subsidieert Leefmilieu Brussel, in het raam van het GPCE, Village Finance om beurzen inzake sociale economie toe te kennen aan Brusselse ondernemingen die in dit domein een voorbeeldfunctie vervullen en innovatief zijn. Dankzij zijn expertise en netwerk van laureaat-ondernemingen heeft Village France via deze Gids de kennis en knowhow gedeeld om toekomstige en bestaande ondernemingen de kans te geven de circulaire economie in hun activiteiten in te passen.  

Waarom is het belangrijk om de circulaire economie in uw onderneming in te passen?

De circulaire economie bestaat uit een reeks strategieën die erop gericht zijn het paradigma van het ‘lineaire’ economische model (ontginnen-produceren-consumeren-weggooien) te veranderen. Doel is de verspilling van hulpbronnen en het milieueffect van economische activiteit te beperken en tegelijkertijd de levenscyclus van een product of dienst te optimaliseren. De circulaire economie is er ook op gericht het welzijn van individuen en gemeenschappen te vergroten. 

Wat kunt u in deze Gids terugvinden?

De Gids herneemt de verschillende thema's van de circulaire economie doorheen de hele levensloop van een onderneming: waardepropositie, materiële hulpbronnen, ontwerp en productie, gebruik, einde levensduur, systeem en grondgebied en burgerschap. Elk thema wordt toegelicht en geïllustreerd met concrete en inspirerende voorbeelden. U vindt er ook een overzicht van het Brusselse aanbod inzake begeleiding en financiering in de circulaire economie, alsook van de werking van de beurs inzake circulaire economie van Village Finance.

De Gids werd gefinancierd door Leefmilieu Brussel en uitgewerkt door Village Finance.

Waar vindt u de Gids?

Datum van de update: 23/04/2021