Een gewestelijke visie voor de installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen in Brussel

06/07/2020

De transportsector is in Brussel een belangrijke bron van luchtvervuiling en broeikasgasemissies. Er werden een aantal maatregelen genomen om die vervuiling te beperken en onze stad leefbaarder te maken. Voorbeelden zijn het mobiliteitsplan « Good Move » dat de modal shift aanmoedigt en de Lage-emissiezone (LEZ) die een vertaling is van het streven van de Brusselse regering om dieselwagens te bannen tegen uiterlijk 2030 en benzine- en LPG-voertuigen tegen uiterlijk 2035.

Dat betekent dat er in alternatieven moet worden voorzien zoals de uitbreiding van een, voor iedereen toegankelijk, oplaadaanbod voor elektrische auto’s. 

11.000 laadpalen in Brussel in 2035

De visie voor de ontplooiing van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met Brussel Mobiliteit, Sibelga en Brugel.

Het document, dat vorige week door de gewestelijke regering werd goedgekeurd, legt duidelijke ijkpunten vast voor een versnelde ontwikkeling van het netwerk van laadpalen, zowel op als buiten de straten. Het lijst de noden van de verschillende actoren in Brussel op en voorziet in de homogene ontplooiing van een netwerk van laadpalen op het Brussels grondgebied zodat het gebruik van een elektrische wagen mogelijk wordt, ook voor mensen die niet over een eigen parkeerplaats beschikken.

Het netwerk, dat op groene stroom zal draaien, zal worden gefinancierd door de gebruikers ervan en niet door alle Brusselaars. Tegen 2035 zullen 11.000 laadpalen worden geïnstalleerd om te beantwoorden aan de behoeften van iedereen: buurtbewoners, pendelaars en bezoekers. Die laadpalen zullen echter niet allemaal op de openbare weg worden geïnstalleerd: ook buiten de straten komen er laadpalen die voor iedereen toegankelijk zullen zijn (bijvoorbeeld op openbare parkeerterreinen of parkeerterreinen van supermarkten).

Datum van de update: 16/07/2020