Een betere omschrijving van de risicoactiviteiten (professionnels)

18/09/2015

Sinds 20 augustus 2015 is de lijst aangepast van risicoactiviteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken. Ze bevat enkel nog de activiteiten waarvoor de kans dat ze de bodem verontreinigen voldoende groot en realistisch is.

Een meer realistische lijst

De aanpassing werd ingevoerd op basis van een grondige analyse van de industriële processen en de ervaring die Leefmilieu Brussel sedert 2004 heeft opgedaan.

Dit heeft geleid tot het schrappen van bepaalde rubrieken omdat ze niet voorkomen in Brussel en van bepaalde rubrieken en subrubrieken omdat het intrinsieke risico op bodemverontreiniging zeer laag is (bijvoorbeeld drukkerijen tot 20kW en benzinetanks tot 500 liter).

Voor de gevallen waarbij de kwalificatie als “risicoactiviteit” afhangt van het gevaar van de gebruikte en gestockeerde producten wordt de interpretatie bovendien makkelijker, aangezien het volstaat te refereren aan de risico-aanduidingen die verplicht op de verpakkingen aanwezig moeten zijn krachtens de Europese verordening inzake verpakking en etikettering van producten.

Ten slotte worden de opslagplaatsen van klasse B (rubriek 112 B) en de werkplaatsen voor de productie, het formuleren, het conditioneren van gewasbeschermingsmiddelen (rubriek 113) nog steeds beschouwd als activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.  Ze zijn dan ook onderworpen aan specifieke controles en verplichtingen (bodemstudies, preventieve maatregelen tegen verontreiniging, ...).

Datum van de update: 15/05/2017