Een besmettelijke schimmel op de tamme kastanjes: 150 bomen zullen worden gerooid

10/03/2015
chancre

In Jette en Wemmel noodzaakt de ontdekking van de schimmel Cryphonectria parasitica tot het rooien van 150 tamme kastanjebomen.

De rij tamme kastanjes langs de Dikke Beuklaan is in gevaar: de pathogene schimmel Cryphonectria parasitica werd er in december 2014 formeel geïdentificeerd door het laboratorium van het “Centre de Recherches Agronomiques” van Gembloux.

Het zou gaan om de eerste formele identificatie in België van deze zwam die kastanjekanker veroorzaakt. De besmetting heeft zich tijdens het jongste groeiseizoen razendsnel uitgebreid naar 104 tamme kastanjes van de rij die in totaal 150 bomen telt.

Op 25 februari 2015 heeft Leefmilieu Brussel een coördinatie- en overlegvergadering georganiseerd over de aanbevolen behandeling. De wetenschappelijke en technische analyse is onherroepelijk: de hele rij moet worden gerooid vóór de lente, want in die periode kunnen sporen makkelijk worden verspreid.

Tijdens de operatie zullen bijzondere voorzorgsmaatregelen worden genomen: verwijdering van het dode hout op de grond, vervoer van het hout door vrachtwagens die met een zeil zijn afgedekt, onmiddellijke verbranding, verwijdering van de wortelstronken, ontsmetting van het gebruikte materiaal en de kledij. 

Gelet op de zeer beperkte besmettingszone zullen ook de tamme kastanjes met symptomen van Cryphonectria parasitica in een straal 5 kilometer rond de tot nog toe enige bekende haard worden gerooid.

De Cryphonectria parasitica tast vooral tamme kastanjes (genre Castanea) aan en is in het algemeen 100% dodelijk voor de aangetaste bomen. Hij dringt binnen via wonden of spleten in de schors en veroorzaakt er een necrose. De symptomen zijn: 

  • overlangse scheuren van de schors;
  • kanker (voet, stam of in de hoogte);
  • oranje "stipjes" op de schors;
  • groeitekort (cambiumnecrose);
  • uitdroging van de kruin van de boom;
  • talrijke scheuten op de plaats van de aanval;
  • verwelken van de bladeren.

Photo chancre

Image d'un chancre
Photo chancre

(Foto's genomen door Arboriconseil SARL)

Datum van de update: 26/03/2015