EasyPermit, een efficiënte tool en formulieren (professionnels)

13/12/2019

Sinds onze easyPermit-tool en -formulieren eind 2018 online zijn gezet, hebben ze hun nut bewezen! 

Onze statistieken bewijzen het: het percentage van de dossiers die sindsdien van bij hun indiening volledig werden verklaard is verdrievoudigd tot 30%. 

EasyPermit, een tool en formulier 

Een essentiële stap bij de milieuvergunningsaanvraag is het zoeken naar ingedeelde inrichtingen om op de bestaande of toekomstige site uit te baten.

De voordelen van de tool easyPermit

  • De tool helpt u door alle ingedeelde inrichtingen die gewoonlijk in een bepaalde sector voorkomen te inventariseren. 
  • Dankzij de tool weet u snel welke informatie en documenten die specifiek zijn voor de ingedeelde inrichtingen u bij uw milieuvergunningsaanvraag moet voegen. 

En het easyPermit-formulier ?

Het begeleidt u stap-voor-stap bij uw milieuvergunningsaanvraag. Het nieuwe aanvraagformulier voor een milieuvergunning easyPermit is reeds beschikbaar voor: 
o    de aanvragen van klasse 1A, 1B, 2, 3 en 1C en de specifieke procedures (grondwaterwinning);
o    de aanvraag voor de verlenging van vergunningen.

Nog meer goed nieuws om het u makkelijker te maken

Leefmilieu Brussel wil uw administratieve stappen zoveel mogelijk blijven vereenvoudigen. 

Zeer binnenkort zal u het easyPermit-formaat kunnen gebruiken voor: 

  • alle formulieren voor milieuvergunningsaanvragen; 
  • alle procedures in verband met milieuvergunningen, zoals de vragen voor de wijziging van een vergunning.

En daarna?

Leefmilieu Brussel werkt aan de ontwikkeling van een volledig gedigitaliseerd platform met een dynamisch aanvraagformulier en links naar nuttige informatie over uw activiteit. Dat zal uitwisselingen met uw administratie vereenvoudigen en het beheer van uw dossiers vergemakkelijken.

We willen zo de digitale transitie voortzetten naar een eenvoudigere administratieve, een efficiëntere dienstverlening en minder papier. 

Hebt u uw milieuvergunning verkregen? Raadpleeg dan onze ondernemersgidsen!

Leefmilieu Brussel helpt u ook de uitbatingsvoorwaarden van uw vergunning te begrijpen dankzij de ondernemersgidsen, die een schat aan informatie bevatten voor professionelen die ingedeelde inrichtingen uitbaten.

Meer weten? 

Raadpleeg onze pagina’s over

Datum van de update: 09/01/2020