Duurzaam beheer van de Brusselse bodem : neem deel aan de enquête! (éducation)

01/09/2021

Deze korte enquête (6 minuten) heeft als doel na te gaan welke functie en gebruik van de bodem volgens u belangrijk zijn (wonen, tuin, openbare ruimte,…), welke bodemproblematieken meer aandacht verdienen en welke stappen u bereid bent te nemen om de kwaliteit en het beheer van de bodem te verbeteren zodat we de uitdagingen van vandaag en morgen kunnen aangaan.        

Met de Good Soil-strategie wenst Leefmilieu Brussel een duurzaam en geïntegreerd bodembeheer te ontwikkelen met als doel het levenskader van de Brusselaars verder en continu te verbeteren door de kwetsbare grond waarop ze leven te beschermen.

De vragenlijst is niet enkel bedoeld voor mensen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen maar ook voor mensen die er werken, naar school gaan of Brussel regelmatig bezoeken.

Vul de vragenlijst in!

 

Datum van de update: 10/09/2021