Dunning van de bosmassieven in het Woluwepark

11/10/2017

Ongeveer 30 ha van het Woluwepark ,hetzij een kleine  helft van de totale oppervlakte, bestaat uit bosmassieven die het  parklandschap structureren en het karakter grotendeels mee bepalen. Om het behoud van deze massieven te garanderen op lange termijn, is een globale aanpak nodig waarbij structuur, diversiteit, landschap, … in overweging worden genomen worden.

Vooral de hoge dichtheid van de bomen vormt een probleem voor het behoud van de bosbestanden. Er werd een beheersplan opgesteld d . ir.  Olivier Baudry voor de volgende jaren. Het openbaar onderzoek om de bosmassieven van het Woluwepark uit te dunnen en te voorzien van de nodige verjonging loopt sinds 02 oktober 2017.

De aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning heeft betrekking op het vellen van 425 bomen tijdens de eerste dunningen gepland in 2018, evenals  het verjongen en opnieuw aanplanten van bosranden en massieven.

Meer info : Infofiche - Beheer van de bosmassieven - Woluwepark

Datum van de update: 11/10/2017