« Drinkbussenproject » 2015 (éducation)

27/05/2015

Dankzij het succes van de eerste editie, wordt het “Drinkbussenproject” dit jaar herhaald!

Vorig jaar was er gemiddeld 60 % minder drankverpakkingsafval in de proefklassen die deelnamen aan het pilootproject  van Leefmilieu Brussel. Het uitgespaarde gewicht van drankverpakkingen bedraagt per leerling en per jaar tussen 3,1 kg en de 8,2 kg (wetende dat een leerling gemiddeld 8,2 kg drankverpakkingsafval per jaar produceert…)! Op initiatief van de Minister van Leefmilieu Céline Fremault, herhaalt Leefmilieu Brussel deze positieve ervaring!

Na het ontvangen van een sensibiliserende en informatieve klasanimatie, bedenken 2 of 3 proefklassen van geselecteerde scholen een sensibiliseringsactie voor heel de school die zal plaatsvinden  tijdens de EWAV, de Europese Week van de Afvalvermindering, dit jaar gehouden van 21 tot 29 november 2015. Gelijktijdig met deze sensibiliseringsactie  zullen metingen van het aantal  drankverpakkingen worden uitgevoerd met behulp van instrumenten die door de begeleider zullen worden voorgesteld.

Na ontvangst van een rapport over de gevoerde sensibiliseringsactie, zullen alle leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen een drinkbus ontvangen. Een mooie start voor 2016!

U vindt het volledige programma van het project in de presentatieflyer (.pdf).

Zin om deel te nemen?

Vul het kandidaatsformulier (.docx) in en stuur het ten laatste op 15 juli 2015 terug per e-mail.

Meer weten?

  • Raadpleeg ons begeleidend dossieer (.pdf) om inspiratie op te doen voor de actie tijdens de EWAV. U vindt er de verschillende leermiddelen van Leefmilieu Brussel boordevol ideeën voor activiteiten en acties.
  • Wilt u meer weten over de EWAV, dan kunt u terecht op deze pagina of op de officiële website.
  • Neem contact op met : Evelien De Coninck – 02/775.79.53
Datum van de update: 25/01/2016