DogId, om honden in Brussel te identificeren en te registreren (professionnels)

17/04/2015

Als gevolg van de regionalisering van de bevoegdheden inzake dierenwelzijn kreeg de gegevensbank voor de identificatie en registratie van honden in België, die sinds 1 september 1998 verplicht zijn, een nieuwe naam : DogID !

Maak, als dierenarts, gebruik van DogID.

Bent u eigenaar van een hond ? Vraag dan aan uw dierenarts om uw hond via DogID te identificeren en te registreren. We herinneren eraan dat dit sinds 1998 wettelijk verplicht is.

Meer info : http://www.dogid.be/nl/home

Datum van de update: 10/01/2022