Discover the green side of Brussels: Ontdek 5 natuurgebieden in Brussel

27/03/2018

In het kader van de Brusselse Week van de Natuur, organiseert de VZW Brussel Natuur, met de steun van het kabinet van de Minister voor Leefmilieu, op 29 april 2018 een ontdekkingstocht van 5 natuurgebieden.

25 jaar na de vorige uitgave van de 5 valleien-rally, brengt Brussel Natuur 5 emblematische sites naar voor: de Moeraske, de Kauwberg, de Vogelzang, het Scheutbos en het Begijnenbosdal. Op elk van deze locaties worden de hele dag 4 rondleidingen van iets minder dan een uur georganiseerd en verzekerd door vrijwillige gidsen die lid zijn van verschillende natuurverenigingen. De rondleidingen gebeuren zowel in het Frans als in het Nederlands en zijn bedoeld om de natuurgebieden te doen ontdekken via de meest typische en interessante plekjes op basis van hun geschiedenis, biologische waarden, enz. Deelnemers krijgen de gelegenheid om bij de welkomstand te informeren en gedachten uit te wisselen, maar ook om op grappige quizzen te antwoorden of aan interessante workshops deel te nemen. Er zal eveneens een brochure ter beschikking worden gesteld voor wie liever alleen rondloopt.

Bovendien is een pendeldienst voorzien tussen de verschillende locaties: 5 bussen van ongeveer 50 zitplaatsen zullen gratis zorgen voor het vervoer; ook deelname aan de rondleidingen is gratis. Op elke site kunnen fietsers veilig parkeren en 4 fietsroutes zullen trouwens beschikbaar zijn voor de deelnemers. Op sommige plaatsen zal het ook mogelijk zijn, een hapje te verkrijgen.

De bedoeling van dit evenement is de mogelijkheid te bieden om gratis en probleemloos, dankzij speciale bussen, aan de deelnemers natuurgebieden te doen ontdekken buiten hun vertrouwde omgeving. Ze krijgen ook informatie over het belang van het natuurbehoud in het Brussels Gewest en de bedreigingen waarmee natuurgebieden moeten kampen.

De VZW Brussel Natuur groepeert verenigingen in Brussel en omgeving die het behoud verdedigen van de natuurlijke en stedelijke omgeving, in de ruimste zin van het woord,. Ze benadrukken dat het behoud van de natuur in de steden even essentieel is als de sociale, economische en culturele bekommernissen omtrent infrastructuur, woningen en uitrustingen. Sinds 2017 organiseert de VZW de “Brusselse Week van de Natuur”, waarbij het publiek films en kortfilms te zien krijgt, die op het Festival International Nature Namur bekroond werden. Ook de hierboven beschreven themawandelingen maken deel uit van het programma.

Datum van de update: 27/03/2018