Dierenartsen: identificatie van katten wordt verplicht, registreer ze in CatID! (professionnels)

10/11/2017

Identificatie en registratie is verplicht voor iedere kat geboren vanaf 1 november 2017, voor de leeftijd van 12 weken, in ieder geval voor deze verhandeld wordt, en voor katten afkomstig uit het buitenland binnen de 8 dagen na aankomst. 

CatID: de enige officiële databank

Ze moeten vanaf dan ook geregistreerd worden in de databank CatID, gemeenschappelijk voor de drie gewesten. Dit is bepaald in het Regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 juli 2016 en het Ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest  van 10 oktober 2017 betreffende de identificatie en registratie van katten.

Ondanks de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn, is gewerkt naar één centrale databank voor heel België. De datum van inwerkingtreding van deze databank is dezelfde in de drie gewesten. De firma Zetes, die reeds de databank DogID beheerde, heeft de officiële gunning gekregen van de gewesten de databank van de katten te beheren. CatID is dus de enige officiële databank voor de verplichte registratie van katten.

Katten geboren na 1 november 2017 die vanaf dan in eender welke andere databank geregistreerd worden zijn dus NIET in orde met de vigerende wetgeving. 

Een betere controle

Eén van de doelstellingen van het gecentraliseerd beheer van de gegevens is immers ook een efficiënte controle van de geldende reglementering en van de handel en het verkeer van katten. 

En voor de katten van voor 1 november 2017?

Wat met alle katten die reeds elders geregistreerd waren in een andere databank? De nieuwe regelgeving is niet van toepassing op de katten geboren voor 1 november 2017. Wilt u echter verzekerd zijn van het terugvinden van de eigenaar als de kat verloren loopt of wordt achtergelaten, wordt geadviseerd om al deze ‘oude’ registraties ook te laten opnemen in de nieuwe databank. 

Wat betekent dit praktisch?

Na identificatie registreert u de kat in de centrale databank CatID: https://online.catid.be,  binnen de 8 dagen na identificatie.

Er is geen papieren procedure voor de katten. De documenten voor identificatie en registratie van honden kunnen aldus NIET gebruikt worden voor de procedure bij de katten. De dierenarts geeft alle gegevens online in en bevestigt de juistheid van de ingevoerde gegevens met zijn elektronische identiteitskaart. E-ID lezers zijn gratis te verkrijgen bij CatID. Het gewenste ras kan geselecteerd worden uit de rassenlijst. Staat het ras er niet tussen, kan gekozen worden voor ‘Felis vulgaris’ of ‘Hybride’, onder deze laatste zullen Bengaal en Savannah terug te vinden zijn.

Let op: het is in deze databank noodzakelijk om ook het rijksregisternummer van de verantwoordelijke in te voeren, vraag er dus zeker achter bij de eigenaar van de kat!

Minder papier

Het digitale bewijs van registratie kan worden uitgeprint en dient door de dierenarts aan de verantwoordelijke verschaft te worden. Er wordt geen registratiebewijs per post opgestuurd. Evenmin wordt er automatische een Europees paspoort geleverd, deze kunnen uiteraard wel besteld worden.

De kostprijs voor een registratie bedraagt 2.904 euro incl. BTW, per 10 tokens voor registratie komt dit dus op 29.04 euro (incl. BTW). Om deze tokens te kopen dient u een account aan te maken, wat mogelijk is als u als uw gegevens en ordenummer gekend zijn bij CatID. Is dit niet het geval, dan kan u hen een mail sturen met deze gegevens.

Wanneer gegevens wijzigen?

In welke gevallen moeten de gegevens in CatID gewijzigd worden?

  • Binnen de 8  dagen bij wijziging van verantwoordelijke of verhuis
  • Binnen de 24u na sterilisatie van de kat
  • In geval van wijziging van status van de kat: verloren, gestolen, dood of uitgevoerd 

Hoe gegevens valideren?

Validatie van de juistheid van de gegevens dient telkens te gebeuren met de elektronische identiteitskaart van ofwel de dierenarts, ofwel van de verantwoordelijke zelf (nieuwe en oude verantwoordelijke bij wijziging verantwoordelijke).

Praktische verschillen tussen identificatie en registratie bij honden en katten

 

Hond

Kat
Leeftijd voor 8 weken voor 12 weken
Registratie

elektronische of papieren procedure

elektronische procedure
Wijziging gegevens

via kaart wijziging gegevens

online door dierenarts of verantwoordelijke zelf met e-ID
Paspoort standaard meegeleverd op aanvraag
Registratiecertificaat

zelfklevend etiket opgestuurd naar verantwoordelijke

digitaal bewijs uitgeprint door dierenarts

Meer informatie: www.catid.be

Helpdesk CatID: van 8 tot 20 uur: Tel.: 02/333.49.94. - info@catid.be

Brusselse Raad voor Dierenwelzijn: de samenstelling van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn is veranderd: meer informatie

Datum van de update: 06/02/2018