De “Week zonder pesticiden” wordt georganiseerd… samen met u!

12/02/2016

Van 20 tot 30 maart 2016 organiseren Leefmilieu Brussel en Natagora de 5e editie van de "Week zonder pesticiden" in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 10 dagen om de aandacht te vestigen op de risico’s van pesticiden en de schijnwerpers te richten op de alternatieven, om een stand van zaken op te maken van wat er al bestaat aan lokale initiatieven en om de bevolking uit te nodigen om de stap te zetten!

Organiseer "pesticideloze" activiteiten!

Wilt u meedoen met deze grote sensibiliseringsactie voor methodes die de gezondheid van de meest kwetsbaren beschermen, alsook de kwaliteit van ons water, de vitaliteit van de bestuivers en de goede staat van ons leefmilieu?

Iedereen kan zijn steentje bijdragen door "pesticideloze" activiteiten te organiseren!

De acties worden immers voorgesteld via burgers, wijkcontracten en buurtcomités, collectieve moestuinen of composteersites, scholen, verenigingen of overheidsdiensten (groendiensten, diensten voor ecoadvies, Agenda 21…) en richten zich tot verschillende doelgroepen (gezinnen, kinderen, beginnende of ervaren tuiniers, enz.). 

Door alle acties onder dezelfde vlag van de "Week zonder pesticiden" te brengen, krijgen ze meer zichtbaarheid! Zelfs de allerkleinste activiteiten krijgen een plaats in het programma.

 • Infosessie : dinsdag 23 februari, 19u-21u30, Mundo-B (Edinburgstraat 26, 1050 Elsene)

Voeding, gezondheid en leefmilieu

Dankzij de “Week zonder pesticiden” kunnen, van zodra de allereerste lentekriebels opduiken, een aantal thema’s worden aangekaart zodat we ons allemaal opnieuw kunnen klaarmaken voor de terugkeer van de lente in tuin en moestuin.

De link met voeding is vanzelfsprekend, zeker in dit Good Food-jaar!

Pesticiden komen echter niet alleen voor op ons bord of in de tuin: we vinden ze overal terug in huis en ze hebben een grote impact op ieders gezondheid (javel en ontsmettingsproducten, spuitbussen met insecticiden, mottenbestrijdingsmiddelen, enz.).

Een hele waaier van mogelijke acties

 • Wandelingen of geleide bezoeken aan privétuinen, openbare parken of natuurreservaten.
 • Demonstraties, door vaklui of gewone particulieren, van gereedschap of technieken voor het verwijderen van onkruid.
 • Workshops biologisch tuinieren, voor het bereiden van cosmetische producten of onderhoudsproducten voor in huis.
 • Beurzen voor wilde planten en zaaigoed.
 • Informatie over honingbijen en wilde bijen.
 • Vervaardigen van insectenhotels.
 • Open dagen bij groendiensten, boomkwekerijen.
 • Lezingen, debatten en filmvertoningen.
 • Animatieactiviteiten in scholen.
 • Straatfeesten (schoonmaken van voetpaden, collectieve aanplantingen aan de voet van bomen, enz.)…

… alles is mogelijk !

Registreer uw acties en initiatieven in onze participatieve tool

 1. Surf naar www.leefmilieu.brussels/weekzonderpesticiden.
 2. Registreer uw activiteit.
 3. U zal de kans krijgen om een gratis promopack (met affiches, flyers, brochures…), beschikbaar in twee formaten, te bestellen: in miniformaat, praktisch voor geleide wandelingen en kleine activiteiten, en het klassieke formaat, meer aangepast voor lezingen en voor op stands.
 4. Van zodra uw activiteit gevalideerd is, deelt u ze zo breed mogelijk met al uw contacten, via uw Facebookpagina, Twitteraccount, enz.
 5. Ook activiteiten op data rond dezelfde periode kunnen worden voorgesteld.

De "Week zonder pesticiden" werd in 2006 gelanceerd door de "Action Citoyenne pour les Alternatives aux Pesticides (ACAP)" en loopt ook in heel wat andere landen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Ze wordt sinds 2008 in Wallonië georganiseerd (in partnerschap met Adalia) en sinds 2011 in Brussel (in partnerschap met Natagora). In 2016 organiseert Wallonië een "Lente zonder pesticiden", van 20 maart tot 20 juni.

Datum van de update: 19/02/2016