De vertegenwoordiging bij de Raad van Milieuministers van de Europese Unie zit erop

30/06/2021

Een jaar alweer! Op 30 juni 2021 loopt het jaar af waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Belgische zetel bekleedde in de Raad van Europese Milieuministers. Hoe werkt het? Er bestaat een toerbeurtsysteem tussen de Gewesten en de federale overheid om een evenwichtige verdeling van de vertegenwoordiging van ons land in de verschillende formaties van de Raad te verzekeren.

Tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 heeft Leefmilieu Brussel de Belgische coördinatie verzorgd. Tijdens het Duitse en het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie hebben deze twee landen elk gedurende een half jaar de teugels van de Raad in handen gehad en een impuls gegeven aan de werkzaamheden en vergaderingen op het Europese toneel. Zo zijn er zes formele en informele ministerraden over het milieu gehouden, waarin uiteenlopende milieuonderwerpen en -kwesties aan de orde zijn gekomen.

Deze omvatten: de Europese klimaatwet en de verhoging van de klimaatdoelstelling voor 2030, de circulaire economie, biodiversiteit, aanpassing aan de klimaatverandering, regelgeving inzake batterijen, duurzaamheid in het domein van chemische stoffen, het 8ste milieuactieprogramma, en recent het actieplan van de Europese Commissie om de vervuiling naar nul terug te brengen. Al die onderhandelingen over milieukwesties zullen hun weerslag vinden in de Europese wetgeving en zullen, bij uitbreiding, worden omgezet in onze gewestelijke wetten, op ons Brussels grondgebied, met het oog op een verbetering van onze levensstijl. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is ook de hoofdstad van Europa! Leefmilieu Brussel is er trots op een bijdrage te leveren aan Europese kwesties en actief te zijn op de Europese toneel. Wij zijn ervan overtuigd dat het Europese niveau een aanzienlijke invloed kan hebben op onze beslissingen op gewestelijk niveau, en vice versa, doordat we onze ideeën en goede praktijken delen met de andere lidstaten van de Unie, voor een Europa dat wij willen!

Meer weten?

Ontdek al het laatste Europese nieuws en meer op de website van de Raad van de Europese Unie

Wilt u uw mening geven over een openbare raadpleging van de Europese Commissie of wilt u deelnemen aan het Europese participatieproces? Dat komt goed uit, want tot de zomer van 2022 staan de burgers centraal binnen de Conferentie over de toekomst van Europa!

Datum van de update: 30/06/2021