De schouwspelzaal: vereenvoudigde veiligheidsvoorwaarden (professionnels)

06/05/2020

Goed nieuws : vanaf 24 mei zal een nieuw besluit van toepassing zijn.  Het versoepelt en vereenvoudigt de toepassing van veiligheidsvoorwaarden op het terrein terwijl een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt gewaarborgd.

Waarom een wijziging?

De raadpleging van de DBDMH, de bevoegde instantie op het gebied van veiligheid, en talrijke vertegenwoordigers van de evenementensector hebben het verouderde en rigide karakter aan het licht gebracht van de veiligheidsvoorwaarden die van toepassing zijn op schouwspel-, feest- en concertzalen, bioscopen, theaterzalen of zelfs tenten. 

Deze voorwaarden hielden geen rekening met nieuwe types van opvoeringen of het steeds meer modulaire karakter van schouwspelzalen, waardoor weinig marge overbleef voor innovatie.                                                                                                                                 

Wat verandert er?

De veranderingen betreffen voornamelijk veiligheidsnormen die werden aangepast aan de realiteit van de schouwspelzalen.

  • Een « veiligheidsverantwoordelijke » die werd aangewezen voor de zaal moet de veiligheid van het publiek verzekeren door de naleving van eenvoudige maatregelen (bv. controle van de werking van de nooddeuren vóór elke activiteit).  Hij moet aanwezig zijn bij elke voorstelling die toegankelijk is voor het publiek. 
  • De aangepaste brandveiligheidsnormen betreffen: de toegangswegen voor de hulpdiensten, het brandbestrijdingsmateriaal, de brandcompartimentering, de brandbestendigheid van decors en gordijnen, de kenmerken van de nooduitgangen, het bijhouden van een veiligheidsregister, …
  • Aangepaste normen leggen een maximale onthaalcapaciteit van de zaal vast en de indeling van de zitplaatsen op de begane grond of in tribunes.
  • Er wordt herinnerd aan goede praktijken inzake mobiliteit, geluidshinder en trillingen. Ze beogen een goed samenleven met de buurt. 

De bevoegde autoriteit kan gedeeltelijke afwijkingen toekennen die in bepaalde gevallen moeten worden nageleefd, in het bijzonder omwille van dwingende redenen van de structuur van het gebouw (bv. als monument beschermd gebouw) of het beheer (bv. zalen met intrekbare tribunes). Deze afwijkingen zijn enkel mogelijk indien een studie bewijst dat er geen verhoogd risico is en indien de DBDMH een gunstig advies uitbrengt. 

Om u te helpen

Raadpleeg onze ondernemersgids voor schouwspelzalen die eind mei bijgewerkt zal worden. Deze gids zal u concreet de voorwaarden uitleggen die u moet naleven om uw inrichting uit te baten en helpt u deze voorwaarden te respecteren.

Datum van de update: 15/05/2020