De Regering keurt het Gewestelijk Plan voor Circulaire Economie (GPCE) goed.

18/03/2016

De overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie in het Gewest is de doelstelling van de Strategie 2025 waarvan het GPCE, dat door de Brusselse regering op 10 maart werd goedgekeurd, deel uitmaakt.

Onder leiding van Leefmilieu Brussel, Impulse, Innoviris en het Net Brussel ontwikkelt het GPCE een strategische en operationele visie op het leefmilieu als bron van lokale jobcreatie.

Het programma omvat 111 maatregelen, verdeeld over 4 strategische assen : transversale maatregelen, sectorale maatregelen, territoriale maatregelen en beheermaatregelen.

Wat is de circulaire economie?

De circulaire economie is een economisch model waarin de hulpbronnen in een kringloop worden gebracht om ze te beschermen. 

Hoe ?

Door de grondstoffen op een efficiëntere manier te gebruiken, hun verspilling te beperken, ervoor te zorgen dat de afvalstoffen van de ene de grondstoffen van de andere worden, door de levensduur van de producten te verlengen, enz. en dat allemaal op lokaal niveau. Zo kan men de impact van de handel en de productie op het leefmilieu verminderen en tegelijk het welzijn van de burgers verhogen.  

De circulaire economie beperkt zich niet tot het recupereren of recycleren van grondstoffen. Ze impliceert ook een voorafgaande reflectie over het ontwerp van de producten. Vanaf het begin moet men weten hoe lang het product zal meegaan en hoe de grondstoffen waaruit een product bestaat op het einde van zijn levensduur opnieuw in het economisch circuit zullen worden gebracht.

Het is ook een economisch model dat jobs creëert op lokaal niveau. 

Datum van de update: 23/06/2017