De projectoproep Be.Exemplary werd gelanceerd! (professionnels)

09/06/2016

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en Minister van Huisvesting, Leefmilieu en Energie Céline Fremault hebben samen « Be.Exemplary » boven de doopvont gehouden, een nieuwe projectoproep voor vernieuwende en ambitieuze projecten voor Brusselse voorbeeldgebouwen.

Na het succesvolle verloop van de projecten rond “Voorbeeldgebouwen” tussen 2007 en 2013 heeft de gewestelijke Regering in haar nieuwe projectoproep het kader van de thema's aanzienlijk verbreed om tegemoet te komen aan de talloze uitdagingen waarmee ons Gewest wordt geconfronteerd. Daarbij gaat meer aandacht naar initiatieven die zich toespitsen op het welzijn van de Brusselaars, op de stedenbouwkundige en architecturale kwaliteit, op de circulaire economie en de milieudimensie.

Be.Exemplary staat open voor alle bouwheren die in Brussel bouwen of renoveren: particulieren, overheden, parastatale instellingen en privéondernemingen (vastgoedpromotoren, bedrijven, vzw, enz.). Be.Exemplary steunt niet alleen de bouwheer, maar ook de ontwerper die door de bouwheer werd aangesteld : het kandidaat-project moet dus door een team worden gedragen.

De projecten moeten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gelegen. De door de projectoproep beoogde gebouwen kunnen om het even welke bestemming hebben. De jury zal de geschiktheid van het programma evalueren op basis van de beoordelingscriteria. In overeenstemming met de uitbreiding van het concept “voorbeeld” wordt voortaan een partnerschap aangegaan voor de uitvoering van Be.Exemplary: het wordt gecoördineerd door Brussel Stedelijke Ontwikkeling en uitgevoerd in coproductie met Leefmilieu Brussel, in samenwerking met de Bouwmeester en met de steun van de Stadswinkel.

Deelnemen? De bouwheren worden uitgenodigd een dossier waaruit hun belangstelling blijkt in te dienen vóór 16 augustus 2016 (uiterste inleverdatum voor de kandidatuursdossiers bij BSO: 10 oktober).

Al deze informatie is beschikbaar op de website : www.beexemplary.brussels.

Alle vragen over de projectoproep kunnen worden verstuurd per mail.

 
Datum van de update: 24/06/2016