De omgeving van de Zenne onderhouden door Bretoense schapen

16/09/2015

Sinds een tiental jaar experimenteert Leefmilieu Brussel door verschillende gewestelijke sites te laten begrazen (Rood Klooster, Scheutbos, Koning Boudewijnpark, Reigerbospark…).

De achterliggende idee is de vegetatie en de specifieke fauna voor elke site te bevorderen en te diversifiëren en dus het biologische potentieel te herstellen.  De reeds actieve grazers zijn schapen, damherten en Galloway-koeien.

 

 

Een uitgestrekte testzone

Het gewestelijk beleid wil ook de Zenne terug in de open lucht brengen.  

In afwachting van de openlegging van een stuk van de Zenne in het noorden van Brussel (in de onmiddellijke omgeving van het zuiveringsstation) moet een strook van 20 meter breed en 500 m lang, die zich rechtstreeks op de overwelving van de Zenne bevindt, worden onderhouden.

Leefmilieu Brussel heeft ervoor gekozen er een tiental Ouessant-schapen te laten grazen.  De nieuwe bewoners onderhouden dit terrein op een milieuvriendelijke, stille en "brandstofzuinige" wijze!

Het experiment heeft als doel te testen of een dergelijk beheer kan worden toegepast in een dichte stedelijke omgeving door de evolutie van de vegetatie te volgen. Dit project zou de verspreiding van invasieve planten, zoals de Japanse duizendknoop moeten beperken.

De schapen worden ter beschikking gesteld, verzorgd en gevoed door een jong bedrijf actief op het gebied van ecologisch graasbeheer. Het Ouessant-schaap is een ras dat te klein is om te worden gebruikt voor wol of vlees.  Het werd speciaal gekozen omdat de schapen bestand zijn tegen alle weersomstandigheden (sterke blootstelling aan wind en zon).

Een overtuigende keuze. Het experiment is vorig jaar van start gegaan en werd dit jaar uitgebreid over een groter terrein. 

Het is de bedoeling deze milieuvriendelijke begrazing vanaf volgend jaar ook toe te passen op de oevers van de opengelegde Zenne in Anderlecht. 

Datum van de update: 25/09/2015