De LEZ-boetes zijn opnieuw van kracht vanaf 1 juli 2020 - profiteer van de nieuwe mobiliteitsalternatieven in Brussel!

11/06/2020

Meer dan ooit staat de gezondheid centraal.  Om de luchtkwaliteit en dus de gezondheid van iedereen te beschermen, is Brussel sinds 2018 een Lage-emissiezone.  De meest vervuilende voertuigen mogen er niet meer rondrijden om de luchtverontreiniging die wordt veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen. 

Omwille van de covid-19-crisis waren de boetes voor het niet-naleven van de toegangscriteria in de Lage-emissiezone van het Brussels Gewest opgeschort, maar vanaf 1 juli 2020 worden ze opnieuw van kracht.  De dieselvoertuigen met euronorm 0, 1, 2 of 3 en de benzinevoertuigen en LPG-voertuigen met euronorm 0 en 1 kunnen dus een boete van 350 euro krijgen indien ze vanaf 1 juli 2020 in de LEZ rondrijden. Vanaf 16 juni is een communicatiecampagne gepland om de Belgen te informeren over de hervatting van de boetes. De eigenaars van te vervuilende wagens die hebben rondgereden tijdens de periode van opschorting krijgen een waarschuwingsbrief in de bus.

Belangrijke inspanningen werden reeds gemaakt en het merendeel van de voertuigen die niet aan de toegangscriteria voldoen werd al vervangen. Momenteel is slechts 1% van het rijdend voertuigenpark nog niet conform (.pdf) (enkel in het Frans) – in september 2018 was dit nog 5%.

1001 manieren om zich te verplaatsen in Brussel

Zelfs in deze periode van de exitstrategie blijven de alternatieven voor de personenwagen zeer talrijk in Brussel.  Samen  met de terugkeer van het volledig aanbod van het openbaar vervoer (met verplicht mondmasker voor de gebruikers) heeft het Gewest de initiatieven verveelvoudigd om duurzame verplaatsingen te vergemakkelijken: nieuwe stadsinrichtingen bevorderen de actieve verplaatsingswijzen, een versterkt fietsnetwerk om het openbaar vervoer te ontlasten, een gratis abonnement voor de deelfietsen van Villo ! gedurende 6 maanden, een « park + bike »-oplossing met pendelparkings voor de pendelaars, waarvan sommige parkings toegankelijk zijn voor niet-conforme voertuigen (Ceria, Kraainem, Lennik, Stalle) ... De Brussel’Air-premie biedt de Brusselaars de kans van een multimodaal mobiliteitsaanbod gebruik te maken dankzij de schrapping van hun nummerplaat. Sommige gemeenten geven hun inwoners ook een premie voor de aankoop van een nieuwe fiets.

Hebt u praktische vragen over een vervoerswijze of type van verplaatsing in het bijzonder? Aarzel dan niet om de hulp in te roepen van onze mobiliteitscoach! Neem contact op via het volgende e-mailadres: mobilitycoach@environnement.brussels, met vermelding van bv. uw vertrek- en eindpunt of uw bijzondere situatie. De mobiliteitscoach zal u informeren over de vervoermiddelen die het meest zijn aangepast aan uw behoeften en verplaatsingsrealiteit: het openbaar vervoer, S-treinnetwerk, fiets of deelauto, pendelparkings, taxicheques, de dienst Mobitwin, …

Tot slot werd een nieuwe LEZ-afwijking ingevoerd voor houders van een parkeerkaart voor personen met een handicap die een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg genieten. Deze zal binnen enkele maanden in werking treden met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2020 zodat de betrokkenen geen boete zullen krijgen in de nieuwe LEZ-fase.  

Alle informatie over de Low Emission Zone kan worden geraadpleegd op de website www.lez.brussels.

Datum van de update: 24/06/2020