De LEZ blijft evolueren in Brussel

16/12/2021

Vanaf 1 januari 2022 zal de Lage-emissiezone een nieuwe stap voorwaarts zetten. Dieselauto's, -bestelwagens, -bussen en -minibussen met Euronorm 4 zullen er niet langer mogen rondrijden. Dit is de laatste generatie dieselvoertuigen die niet met een roetfilter uitgerust moest zijn. Zij stoten grote hoeveelheden fijn stof uit en hebben daardoor een invloed op de luchtkwaliteit en de gezondheid van de burgers.

Het verwachte effect van deze nieuwe maatregel zal aanzienlijk zijn. Het Gewest wilde dit effect met het Remote sensing-project meten. Tijdens deze campagne werden in de hoofdstad 130.000 verschillende voertuigen in reële omstandigheden getest. Hoewel dieselvoertuigen met Euronorm 4 slechts 12% van het in Brussel geteste wagenpark uitmaakten, waren ze verantwoordelijk voor bijna de helft van de in de uitlaat gemeten deeltjesemissies en een kwart van de stikstofoxide-emissies. Het bannen van deze voertuigen is dan ook een belangrijke stap om de luchtkwaliteit te verbeteren en de gezondheid van de burgers te beschermen, net als uiteraard het geplande uitfaseren van diesel- en benzinemotoren in Brussel tegen respectievelijk 2030 en 2035.

Zoals bij eerdere aanscherpingen is er in een overgangsperiode van 3 maanden voorzien. Pas vanaf 1 april 2022 krijgen bestuurders in overtreding een boete van 350 euro. 

Het Gewest steunt u

Om de Brusselaars te steunen, heeft het Gewest verschillende steunmaatregelen/alternatieven voorzien:

  • De Brussel'Air-premie: het budget hiervoor is verviervoudigd en binnenkort komt er een aanbod à la carte voor degenen die besluiten afstand te doen van hun voertuig, waarbij ze nieuwe mobiliteitsalternatieven kunnen uittesten. Mensen die op of na 4 april 2021 de nummerplaat van hun auto hebben laten schrappen, komen in aanmerking voor de nieuwe Brussel'Air-premie. Het bedrag van de premie zal variëren naargelang van het gezinsinkomen.
  • De Mobility coach biedt gratis gepersonaliseerde onlinesessies en mobility visits aan om alternatieven voor de auto te testen. Stappen, de (bak-)fiets, het openbaar vervoer, autodelen, taxi's: mogelijkheden genoeg die kunnen bijdragen tot een betere luchtkwaliteit. De Mobility coach helpt de burgers de beste oplossingen te vinden om zich in Brussel te verplaatsen. Sessies en bezoeken kunnen worden gereserveerd via de website www.mobilitycoach.brussels.
  • De LEZ-premie werd versterkt voor professionals. Voor aanvragen die vanaf 31 januari 2022 worden ingediend, zijn bepaalde bedragen en de plafonds aanzienlijk verhoogd (tot 15.000 euro) en zijn de administratieve procedures vereenvoudigd. Dit betreft de vervanging van een utilitair voertuig dat niet meer in de LEZ mag rondrijden en aankopen vanaf 1 juli 2021 of de installatie van een laadstation.

Meer info en uw voertuig controleren: www.lez.brussels

Datum van de update: 16/12/2021