De hitte: de Brusselse vissen betalen er ook een tol voor!

10/07/2015

Gisteren werden er dode vissen gevonden, die op het kanaal dreven ter hoogte van de sluis van Sint-Jans-Molenbeek aan de Ninoofsepoort. Teams van Leefmilieu Brussel en de Haven van Brussel hebben zich ter plaatse begeven en hebben onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. Er werden lokaal en stroomopwaarts stalen genomen van het water, waarop momenteel analyses worden uitgevoerd.

Het fenomeen is beperkt.  De dode vissen werden verwijderd.  De komende dagen wordt een opvolging verzekerd (nieuwe dode vissen?).

Op dit ogenblik is er nog geen verklaring voor deze sterfte.  De eerste aanwijzingen gaan in de richting van de warme temperaturen van vorige week en het gebrek aan zuurstof in het water, wat tot de verstikking van de vissen zou kunnen geleid hebben.  Dit probleem is gekend tijdens hittegolfperiodes.

Meer info over het beheer en het toezicht van het oppervlaktewater.

Datum van de update: 10/01/2022