De Europese Unie stelt een lijst op van 37 zorgwekkende invasieve uitheemse soorten

19/07/2016
Ecureuil gris / Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus carolinensis)

De mens is niet het enige wezen dat zich in onze geglobaliseerde wereld van de ene naar de andere plek op aarde verplaatst. Dit geldt namelijk ook voor dieren en planten die soms doelbewust en soms per ongeluk bij ons worden ingevoerd. Het merendeel van de exoten die bij ons terechtkomen, vormt echter geen enkel probleem. Maar af en toe past een soort zich zodanig goed aan haar nieuwe omgeving aan, dat ze invasief wordt en concurreert met de inheemse soorten.

Een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit

Momenteel vormen invasieve exoten de tweede grootste bedreiging voor de wereldwijde biodiversiteit. De klimaatverandering kan de situatie bovendien nog verergeren, aangezien sommige soorten beter kunnen overleven of zich gemakkelijker kunnen voortplanten in veranderende milieuomstandigheden.

Wat verandert er in Brussel?

De Europese lijst telt 37 voor de Europese Unie zorgwekkende soorten. Deze lijst zal in de toekomst regelmatig worden aangepast.

Veertien soorten zijn reeds onderworpen aan een strikte regelgeving in Brussel in het kader van de natuurordonnantie van 1 maart 2012. Om de overige 23 soorten toe te voegen, zal onze wetgeving bijgevolg moeten worden aangepast. Onder deze soorten vallen onder andere de Trachemys scripta (de 3 soorten lettersierschildpadden) en de Eriocheir sinensis (Chinese wolhandkrab), waarvoor tot dusver geen enkel verbod gold en die reeds in de Brusselse natuur werden waargenomen.

Help ons invasieve exoten op te sporen!
Waarnemingen van invasieve exoten zijn meer dan welkom. Leefmilieu Brussel bundelt immers alle gemelde waarnemingen in een soortendatabank. Meld uw waarnemingen via de website www.waarnemingen.be/exoten. De beheerders van het gebied waar de waarneming werd gedaan, worden hiervan automatisch op de hoogte gebracht via e-mail. Zo kunnen zij snel en efficiënt de gepaste beheermaatregelen nemen.

Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten.

Datum van de update: 20/07/2016