De Energiepremies voor professionals in 2020

20/01/2020

Bent u actief in een collectieve voorziening, een mede-eigendom? Bent u een professional uit de bouwsector en zijn uw klanten particuliere eigenaars of huurders van vastgoed dat ze door u willen laten renoveren? Dan zijn de Energiepremies 2020 er voor u!

De Brusselse regering heeft op 19/12/2019 groen licht gegeven voor het energiepremiestelsel 2020 dat in het Brussels Gewest van toepassing is. Het totaalbudget van 18 miljoen euro blijft dit jaar behouden!

Dit budget moet de bewoners van het Gewest ondersteunen die energetische renovatiewerken uitvoeren op het grondgebied van het Gewest en die kiezen voor de meest efficiënte technieken en apparatuur. Dien uw aanvraag in bij Leefmilieu Brussel. Gemiddeld 20 % van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen, zullen worden terugbetaald.

Het bedrag van de premies varieert afhankelijk van de categorie (A, B of C) waartoe de aanvrager behoort.

Voor professionals

Rechtspersonen maken, behalve uitzonderingen, ambtshalve deel uit van categorie A. Maar bepaalde rechtspersonen worden automatisch gelijkgesteld met de (voorkeurs)categorie C:

 • de Sociale Verhuurkantoren (SVK);
 • de Openbare Vastgoedmaatschappijen;
 • het Woningfonds;
 • de mede-eigenaars: de rechtspersonen met als juridische vorm een “vereniging van mede-eigenaars” die over een ondernemingsnummer beschikken;
 • de rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK hebben afgesloten;
 • de collectieve voorzieningen (crèches, scholen, universiteiten, hogescholen, opvanghuizen, homes, sportcentra en maatwerkbedrijven).

De eigenaar-verhuurders (fysieke of rechtspersoon) maken ook gebruik van categorie C voor zover ze aan 2 voorwaarden voldoen:

 • de werken betreffen 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat
 • de huurovereenkomst van minstens 3 jaar is geregistreerd.

Indien één van de gevraagde premies 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat betreft, worden alle gelijktijdig ingediende premies in categorie C berekend.

Wat zijn de nieuwigheden voor 2020? 

Dit jaar zijn er geen grote wijzigingen voor de energiepremies en het energiepremiestelsel zal toegankelijk blijven voor de onderwijssector en de sector voor bijstand aan personen, net zoals dat het geval is voor de maatregelen die werden genomen voor eigenaar-verhuurders en mede-eigenaars!

Bovendien blijft het bedrag van de Brusselse energiepremies zeer hoog t.o.v. de andere Gewesten.  Voor de isolatie van buitenmuren bijvoorbeeld bedraagt de premie tussen 55 en 85€ per m², wat 3 tot 4 keer hoger is dan in Vlaanderen. Voor de laagste inkomens dekken deze premies bijna 50% van de factuur.

Onze voorwaarden werden evenwel herzien om ze eenvoudiger te maken en de samenstelling van uw premieaanvraagdossier te vergemakkelijken:

 • De algemene voorwaarden werden vereenvoudigd zodat ze duidelijker en begrijpelijker zijn voor iedereen.
 • Ook ondernemingen kunnen nu een premieaanvraag via IRISbox indienen.
 • De premie voor efficiënte convectoren is niet meer beschikbaar in het stelsel van 2020.

Het premieaanvraagformulier (.pdf) werd vereenvoudigd en de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Plus d’infos sur les Primes Énergie 2020

Datum van de update: 20/01/2020