De Energiepremies 2021 ook voor professionals (professionnels)

12/01/2021

Bent u actief in een collectieve voorziening, een mede-eigendom? Bent u een professional uit de bouwsector en zijn uw klanten particuliere eigenaars of huurders van vastgoed dat ze door u willen laten renoveren? Dan zijn de Energiepremies 2021 er voor u!

Op 03/12/2020 heeft de Brusselse regering groen licht gegeven voor de Energiepremieregeling 2021 in het Brussels Gewest. Het totale budget wordt verhoogd tot een totaal van 31 miljoen euro beschikbaar voor dit jaar!

Dat budget moet de inwoners van het Gewest ondersteunen die energetische renovatiewerken uitvoeren op het grondgebied van het Gewest en kiezen voor de meest efficiënte technieken en toestellen. Dien uw aanvraag in bij Leefmilieu Brussel. Gemiddeld 20% van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen, zullen worden terugbetaald

Het bedrag van de premies varieert afhankelijk van de categorie (A, B of C) waartoe de aanvrager behoort.

Voor professionals

Rechtspersonen vallen, op uitzonderingen na, standaard in de categorie A. Maar sommige rechtspersonen worden automatisch geclassificeerd als categorie C, waardoor ze recht hebben op de hoogste bedragen:

 • Sociaal Verhuurkantoren (SKV) ;
 • Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’S) ;
 • het  Woningfonds;
 • de mede-eigendommen : de rechtspersonen waarvan de juridische vorm een « vereniging van mede-eigenaars » (VME) is en met een ondernemingsnummer;
 • de rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK hebben afgesloten;
 • Collectieve dienstverlening  (crèches, scholen, universiteiten, hoge scholen, onthaaltehuizen, rusthuis, volwasseneneducatie, algemene sociale diensten, sportcomplexen en beschutte en sociale werkplaatsen).

De eigenaar-verhuurder (natuurlijke of rechtspersonen) die aan de 3 volgende voorwaarden voldoet:

 • De werkzaamheden worden uitgevoerd in een voor 100% verhuurde wooneenheid;
 • De werken betreffen 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat van de eenheid;
 • De huurovereenkomst van minstens 3 jaar is geregistreerd.

Als een van de aangevraagde premies betrekking heeft op één van de eerste 3 aanbevelingen van het EPB-certificaat worden alle tegelijk ingediende premies berekend in categorie C.

Wat zijn de nieuwigheden voor 2021?

Dit jaar, om  de  energiepremies  nog  toegankelijker  te  maken,  blijven  de  toekenningsvoorwaarden  en  de  samenstelling  van  het  aanvraagdossier  in  2021  vereenvoudigd  en  werden  enkele  nieuwigheden aan het stelsel toegevoegd:

 • Er wordt een nieuwe premie TOTEM-ontwerpstudie opgezet, premie A2 genaamd, om het gebruik van deze software te ondersteunen, met als doel bepaalde keuzes van materialen en bouwelementen in termen van milieu-impact te optimaliseren;
 • Een nieuwe bonus in de verwarmingscategorie wordt gecreëerd en is van toepassing wanneer een stookolieketel of een stookolie- of kolenkachel wordt vervangen bij het installeren van een gasverwarmingsketel (C1), een warmtepomp (C4/C5) of een zonneboiler (C7);
 • Het voordeligste niveau van energiepremies is nu beschikbaar voor de sector van de volwassenenopleiding en persoonsbijstand, en dit dankzij het in overweging nemen van nieuwe NACE-codes voor collectieve voorzieningen;
 • Aanvullende informatie kan ook worden binnekort verzonden via het beveiligde platform IRISbox.

Bonus Energiepremie

Bovendien, naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft de regering van het BHG een extra bonus in het leven geroepen. De Bonus Energiepremie verhoogt de bedragen van bepaalde Energiepremies 2020 en 2021 aanzienlijk. De bonus is een steunmaatregel voor de zwaar getroffen bouwsector en wil tegelijk investeringen in energierenovatie bevorderen, waarbij ook de klimaatuitdaging wordt aangepakt.

Deze bonus zal namelijk heel 2021 beschikbaar zijn. Op deze manier kunt u een terugbetaling krijgen tot 70% van het gefactureerde bedrag! De details van deze bonus zijn opgenomen in alle specifieke premiedocumenten. Het aantal Brusselse energiepremies blijft zeer hoog in vergelijking met andere Gewesten. Bijvoorbeeld voor de isolatie van de muren van buitenaf varieert het bedrag van 55 tot 94 euro per m², wat 3 tot 4 keer hoger is dan in Vlaanderen. Voor de laagste inkomens dekken deze premies gemiddeld bijna 50% van de factuur.

Het aanvraagformulier voor de premies (.pdf) werd vereenvoudigd en de aanvraag kan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Meer info over de Energiepremies 2021.

Datum van de update: 13/01/2021