U bent hier

De Energiepremies 2019 voor professionals

10/01/2019

yg_3852-872-238.jpg

Bent u actief in een collectieve voorziening, een mede-eigendom? Bent u een professional uit de bouwsector en zijn uw klanten particuliere eigenaars of huurders van vastgoed dat ze door u willen laten renoveren? Dan zijn de Energiepremies 2019 er voor u!

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft voor de Energiepremies in 2019 een globaal budget van 18 miljoen euro goedgekeurd.

Dat budget moet de inwoners van het Gewest ondersteunen die energetische renovatiewerken uitvoeren op het grondgebied van het Gewest en kiezen voor de meest efficiënte technieken en toestellen. Dien uw aanvraag in bij Leefmilieu Brussel. Gemiddeld 20% van de kosten van uw factuur die in aanmerking komen, zullen worden terugbetaald. 

Het bedrag van de premies varieert afhankelijk van de categorie (A, B of C) waartoe de aanvrager behoort.

Voor professionals

Rechtspersonen behoren, behalve uitzonderingen, automatisch tot categorie A. Maar sommige rechtspersonen worden automatisch gelijkgesteld aan de (voorkeurs)categorie C:

 • Sociale Verhuurkantoren (SVK)
 • openbare Vastgoedmaatschappijen
 • het Woningfonds
 • mede-eigenaars: rechtspersonen met als rechtsvorm een “vereniging van mede-eigenaars” die over een ondernemingsnummer beschikken
 • rechtspersonen die een huurovereenkomst met een SVK hebben afgesloten
 • collectieve voorzieningen (crèches, scholen, universiteiten, hogescholen, opvanghuizen, homes, sportcentra en maatwerkbedrijven). 

De eigenaar-verhuurders (fysieke of rechtspersoon) maken ook gebruik van categorie C voor zover ze aan 2 voorwaarden voldoen:

 • de werken betreffen 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat;
 • de huurovereenkomst van minstens 3 jaar is geregistreerd.

Indien één van de gevraagde premies 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat betreft, worden alle gelijktijdig ingediende premies in categorie C berekend.

Wat zijn de nieuwigheden voor de gezinnen?

 • Invoering van een nieuwe premie voor de periodieke controle van de toestellen op gas: sinds 1 januari werd een nieuwe premie van 100 euro ingevoerd om de periodieke controle van de toestellen op gas (verwarmingsketel of geiser) te subsidiëren. Deze nieuwe premie van de categorie “verwarming” is bestemd voor kwetsbare gezinnen (gezinnen van categorie C). De premie past in het kader van de omschakeling van het Brusselse gasnet van arm gas naar rijk gas. De premie C8 - periodieke controle - zal worden toegekend aan gezinnen die een periodieke EPB-controle van hun verwarmingsketel of gasgeiser laten uitvoeren. Tijdens deze controle zal ook worden geverifieerd of de installaties compatibel zijn met rijk gas. 
 • Dit jaar is het de beurt aan de premies B2 “isolatie van de muren langs de buitenkant” en C1 “vervanging van de verwarmingsketel” om te worden verhoogd.
 • De uitbreidingen van het gebouw komen nu in aanmerking voor energiepremies, zowel bij zware renovatiewerken als bij eenvoudige renovatiewerken.
 • De administratieve voorwaarden voor de Brusselse gezinnen werden ook vereenvoudigd en verduidelijkt door de inkomenscategorieën af te stemmen op die van de renovatiepremies.

Het aanvraagformulier voor de premies (.pdf) werd vereenvoudigd en de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Meer info over de Energiepremies in 2019

Datum van de update: 10/01/2019