De energiebalans 2018 van het Gewest staat online!

03/11/2020

Elk jaar publiceert Leefmilieu Brussel de energiebalans van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dat verslag is een boekhoudkundige balans die de hoeveelheden beschikbare energie afzet tegen de hoeveelheden energie die worden verbruikt door de verschillende activiteitensectoren. De balans maakt het mogelijk de impact van het energiebeleid van het Gewest te evalueren en een beeld te vormen van het Brusselse energielandschap. De balans voedt ook de berekening van de gewestelijke inventarissen van broeikasgasemissies en luchtverontreinigende stoffen.


De gebouwen: belangrijkste bron van energieverbruik 

De balans toont dat de voornaamste energieverbruikende sectoren in Brussel in 2018 de volgende waren:

  • de residentiële sector:  37%
  • de tertiaire sector: 35%
  • het transport: 21%.

Het energieverbruik in de gebouwen is logischerwijze een prioriteit van het Gewest voor de acties inzake energiebesparing en energie-efficiëntie.

In de tertiaire gebouwen werden specifieke acties ontwikkeld voor:

  • overheden en beheerders van de grote parken van overheidsgebouwen in het Gewest, zoals de projecten NRClick en Solarclick;
  • beheerders van grote gebouwen of parken van privégebouwen, zoals het PLAGE-programma.

Andere acties zijn bedoeld om de gebouwen efficiënter te maken door de kwaliteit van de gebouwschil of de technische installaties (verwarming, ventilatie en airconditioning) te verbeteren.


Een energieafhankelijk stadsgewest

Brussel is een sterk verstedelijkte stadsgewest en is erg afhankelijk van de import voor de energiebevoorrading.

Momenteel zijn de voornaamste verbruikte energievectoren in Brussel:

  • aardgas: 43%
  • elektriciteit: 26%
  • brandstoffen: 21%.

De energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen neemt toe in het Gewest, maar blijft beperkt omwille van de Brusselse context (moeilijke geothermie, onmogelijke waterkracht, nabijheid van de luchthaven). 

Voor meer info en cijfers kan u de webpagina  raadplegen.

Datum van de update: 03/11/2020