De EFRO-milieuverklaring staat online!

21/10/2015

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of EFRO is één van de Europese structuurfondsen. Het stelt zich tot doel de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie te versterken door regionale onevenwichten te corrigeren.

Het EFRO werd in 1975 opgericht en draagt bij tot de financiering van lokale ontwikkelingsprogramma's die door de Lidstaten aan de Europese Commissie worden voorgesteld. Deze programma's moeten meer bepaald toelaten om de regionale onevenwichten en de kloof tussen de ontwikkelingsniveaus van de diverse regio's van de Europese Unie te verminderen. 

Om EFRO-steun te krijgen, moeten de projectbeheerders een project voorstellen dat overeenstemt met de prioriteiten die in het cohesiebeleid zijn bepaald.

Een cel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) verzekert de coördinatie en de follow-up van de EFRO-programma's in Brussel.

Dit zijn enkele voorbeelden van Brusselse projecten die deze  Europese tegemoetkoming hebben gekregen: 

Leefmilieu Brussel coördineert ook een nieuw project "Boeren Brussel – Bruxelles Paysans", omtrent landbouw nabij de hoofdstad. Dit project zal gedragen worden door 6 Brusselse partners (Début des Haricots, Terre en Vue, Crédal, Groen en Blauw Huis, gemeente Anderlecht, Leefmilieu Brussel).

Nuttige links

Datum van de update: 10/11/2015