De das is terug in het Zoniënwoud!

20/04/2017

Het is een bijzondere waarneming, want er is geen das meer gezien in het Zoniënwoud sinds 1993. Het beeld is vastgelegd door een observatiecamera voor wilde dieren die zich in het Brusselse deel van het woud bevindt.

Sinds 2007 werden er nochtans vier overleden dassen geregistreerd, langs de E411 et de Ring, wat een toekomstige waarneming in het woud deed vermoeden.

De aanwezigheid van deze das in het Zoniënwoud komt op het juiste ogenblik voor de partners van het Life+Ozon-project (waaronder het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer en Leefmilieu Brussel), die actief samenwerken om opnieuw ecologische verbindingen te creëren tussen de verschillende delen van het Zoniënwoud. Het woud is namelijk versnipperd door de grote verkeersassen (spoorweg Brussel-Namen, E411, Ring, enz.). In het kader van dit project werden en worden er meerdere verbindende infrastructuren gebouwd, zoals een ecoduct (brug voor wilde dieren) en verschillende ecotunnels.

Op vraag van Leefmilieu Brussel werd er al zulke infrastructuur aangelegd in het Zoniënwoud door Infrabel in 2012, boven en onder spoorweg L161 in het kader van de ontdubbeling ervan. Momenteel installeert Sibelga, ook op vraag van Leefmilieu Brussel, twee ecotunnels onder de Terhulpensesteenweg bij het ingraven van de nieuwe gasleidingen.

Ontsnippering van het woud: noodzakelijk om de fauna te beschermen

Het aanzienlijke aantal dode dieren dat wordt aangetroffen op onze wegen, toont aan dat het noodzakelijk is om veilige oversteekplaatsen te creëren tussen de verschillende delen van het Zoniënwoud.

De partners van het Life+Ozon-project zullen in de komende maanden een afsluiting voor wilde dieren plaatsen langs de E411 en de Ring, om verkeersongelukken te beperken en om wilde dieren te leiden naar het nieuwe ecoduct dat binnenkort over de Ring zal staan ter hoogte van Groenendaal (zie link over het Life+Ozon-project).

De das was twintig jaar geleden verdwenen uit het Zoniënwoud, maar is vandaag terug in ons midden. Dit in navolging van het everzwijn dat in 2006 opnieuw is opgedoken in het woud, na bijna een eeuw afwezigheid. De das is goed vertegenwoordigd in Wallonië, en koloniseert nu opnieuw het Brabants plateau. De hoop dat de das zich opnieuw blijvend installeert in het Zoniënwoud, met behulp van de verbindende infrastructuur, is dus niet vergeefs. We veronderstellen dat hij zijn soortgenoot, de vos, zal nadoen, die het nut van de ecotunnels al goed heeft begrepen (zie foto). 

Een vos komt uit een ecotunnel – © Leefmilieu Brussel

Wie ben ik?

De das is goed te herkennen aan zijn wit-zwart gestreepte snoet. Hij behoort tot de familie van de marterachtigen, zoals de bunzing, de steenmarter en de wezel. Hij heeft korte pootjes en kan 60 tot 90 cm groot worden op volwassen leeftijd (van het puntje van zijn snuit tot aan het begin van zijn staart).

Hij is voornamelijk actief als het schemert en ’s nachts, en voedt zich met regenwormen, paddenstoelen, vruchten, ongewervelde dieren en verschillende kleine gewervelde dieren.

In de winter houdt hij geen winterslaap, in tegenstelling tot wat het volksgeloof beweert, maar wordt hij veel minder actief.

Datum van de update: 20/04/2017