De circulariteit van materiaalstroom integreren in het beheer van groene ruimtes (professionnels)

23/11/2018

Leefmilieu Brussel organiseert ten behoeve van het Competentiecentrum ecologisch stadsbeheer van Leefmilieu Brussel conferenties- en vormingscycli gerelateerd aan de kennis, de bewaring en de ontwikkeling van de natuur in de stad. Deze cycli richten zich tot professionneel publiek, actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals de beheerders van openbare ruimtes, gemeente- en zelfstandige tuinierders, tuinbouwondernemingen van parken en tuinen, urbanisten, burelen van tuinarchitectuur, tuincentra en boomkwekerijen …

Het programma van de opleidingsconferenties omvat theoretische en praktische basis; die basis laten toe om de technieken en principes die het behouden en de ontwikkeling van de natuur aanmoedigen (overal waar mogelijk in de stedelijke omgeving). Deze events bieden eveneens de mogelijkheid aan professionelen om mekaar te ontmoeten en werkwijzen betreffende de praktijk en inplaatstelling, tevens de problematieken ondervonden op het terrein, samen te bespreken.

Op 06 december, stellen we u een vormingsdag voor met als doel de notie van « circulariteit » in groene ruimtes te benaderen. Hoe de maai- en snoeiproducten op ecologische wijze beheren? Wat zijn de voordelen, de aandachtspunten? Welke technieken en principes toepassen? Al deze vragen zullen op die dag besproken worden

Programma van de dag

Deel 1 —  Context

Circulaire economie, juridische en regelgevende basis, uitdagingen in het beheer van organische materialen in Brussel

Deel 2 — De cirkel rond maken : methodes voor het beheer van organische hulpbronnen geschikt voor groene ruimtes

Composteren en andere technieken om in autonomie met organisch materiaal te werken, bodemkwaliteit.

Deel 3 — Het circulaire beheer van groene ruimtes in de praktijk

Getuigenissen van publieke en privé beheerders

Informaties

Havenlaan 86c - 1000 Brussel

Betalende parking: 20€/dag

  • Datum: Donderdag 06 december 2018 – 09:00–17:00 (maaltijd inbegrepen)
  • Doelgroep: Publieke beheerders van groene zones, urbanisten, milieuraadgevers, landschapsarchitectuur studieburelen, tuin- en parkondernemers…
  • Inschrijvingen: Gratis maar verplicht via dit online formulier.
  • Contact: Apis Bruoc Sella - Sophie Maerckx

0491 22 49 72 of vorming@apisbruocsella.be

  • Organisatie voor Leefmilieu Brussel: Apis Bruoc Sella, in samenwerking met Urban Ecology.
Datum van de update: 23/11/2018