De Brusselse regering zet het licht op groen voor een ambitieus waterbeheerplan voor de periode 2016-2021!

27/02/2017

Op 26 januari 2017 keurde de Brusselse regering het nieuwe waterbeheerplan voor de periode 2016-2021 goed. Dit ambitieuze plan beantwoordt aan de verplichtingen van de Europese kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de overstromingsrichtlijn (2007/60/EG), en zet de lijnen uit van het waterbeleid voor de komende 6 jaar.

 

 

 

Enkele belangrijke maatregelen zijn:

  • Het terug zichtbaar maken van de watercyclus in de stad voor een stedelijke omgeving met meer groen en water, waar het aangenaam wonen is.
  • Het herstel en de herwaardering van de Zenne op sommige plaatsen van zijn loop in het Brussels Gewest.
  • Het overstromingsrisico in de stad verminderen, onder meer door het beheer van regenwater op elk perceel.

En nog veel meer! Want het belangrijkste onderdeel van dit Plan is het Maatregelenprogramma, dat niet minder dan 120 prioritaire acties telt die ontwikkeld zullen worden via diverse instrumenten.

Meer info op deze pagina.

Datum van de update: 02/03/2017