De Brusselse Regering heeft haar Energie- en Klimaatplan goedgekeurd

25/10/2019

De Brusselse Regering heeft haar Energie- en Klimaatplan goedgekeurd. Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. Om dit te bereiken, wil het Gewest werken aan de problematiek van de isolatie van gebouwen, de hernieuwbare energie, het afval en de mobiliteit. Het zal erop aankomen om een transitie te bewerkstelligen van een lineair economisch model, waarin consumptie en vernietiging centraal staan, naar een circulaire economie, waarin het hergebruik en de valorisatie van grondstoffen en andere materialen centraal staan. Zowel de directe als de indirecte CO2-uitstoot worden aangepakt in het Plan. Raadpleeg hier de beknopte versie of de volledige versie.

 

 

 

 

Datum van de update: 25/10/2019