De Brusselse Raad voor dierenwelzijn vernieuwt zijn mandaat: stel u kandidaat (professionnels)

17/05/2021

Bent u een wetenschappelijk expert of vertegenwoordigt u een vakvereniging of NGO die actief is op vlak van dierenwelzijn ? Dan kan u zich kandidaat stellen, tot 31 juli 2021, bij Leefmilieu Brussel.

Het mandaat van de Brusselse Raad voor dierenwelzijn zal vernieuwd worden voor 5 jaar, met opnieuw 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden. Minstens een derde van de leden moet tot de taalminderheidsgroep behoren en een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen is vereist. Deze Raad brengt adviezen uit over thema's en vraagstukken in verband met dierenwelzijn in de stad. De adviezen zijn niet bindend, maar bieden zeer relevante aanknopingspunten en richtsnoeren voor de evolutie van het dierenwelzijnsbeleid van Brussel.

Gezochte profielen

De Raad moet samengesteld zijn uit 4 wetenschappelijke experts op vlak van dierenwelzijn en aangewezen vertegenwoordigers van: 

 • verenigingen voor dierenbescherming 
 • dierenasielen 
 • de sector van de handel in en de kweek van huisdieren 
 • Nederlandstalige en Franstalige vertegenwoordigers van de Orde der dierenartsen
 • een beroepsorganisatie van dierenartsen 
 • het maatschappelijk middenveld (een vereniging actief op het gebied van leefmilieu, gezin of consumenten) 
 • de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brulocalis)

Hoe kan men zich kandidaat stellen? 

De belangenverenigingen van de hierboven opgesomde sectoren die hun vertegenwoordigers in de Raad willen zien zetelen, worden uitgenodigd om een dossier ter kandidaatstelling in te dienen, dat indien mogelijk een kandidaat van elk geslacht voorstelt als effectief lid en als plaatsvervangend lid.  

Het dossier dat deze kandidaturen ondersteunt bevat: 

 • studiebewijzen, hoedanigheden en adressen van de kandidaten
 • het cv van de kandidaten
 • een motivatiebrief
 • de beschrijving van het maatschappelijk doel van de vereniging of de instelling.

De geïnteresseerde wetenschappelijke deskundigen dienen een dossier in met:

 • een motivatiebrief
 • een cv dat hun expertise in dierenwelzijn aantoont. 

De dossiers moeten vóór 31 juli 2021 worden bezorgd aan : 

Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn
Turn & Taxis-site 
Havenlaan 86c, bus 3000                                                      
B-1000 BRUSSEL
Of per mail.

Meer informatie nodig? 

Neem gerust contact.

Datum van de update: 20/05/2021