De Brusselse ontmoetingen rond water: de 2e editie gaat door op 22 maart 2018 in Leefmilieu Brussel. Schrijf u in! (professionnels)

01/03/2018

Het Waterbeheerplan (WBP) 2016-2021 wil een geïntegreerd en globaal antwoord bieden op alle uitdagingen voor het waterbeheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). 

De vele betrokken actoren en de overlapping van hun bevoegdheden inzake waterbeheer vergen een coördinatie en een goed bestuur om de ambitieuze doelstellingen die de Regering tegen 2021 vooropstelde te verwezenlijken. De betrokkenheid van burgers, verenigingen en universiteiten is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle Brusselaars de streefdoelen zouden kennen, ze zich eigen kunnen maken en kunnen bijdragen aan de uitvoering ervan.

Naar aanleiding van de Wereldwaterdag van 22 maart 2018 organiseert het coördinatieplatform van de wateroperatoren de tweede editie van de Brusselse ontmoetingen rond Water (1e editie 24/09/2015). Deze ontmoeting heeft als doel de wateroperatoren die actief zijn op het coördinatieplatform en de andere actoren die actief zijn in het waterbeleid met elkaar in contact te brengen: lokale besturen, verenigingen, wijkcomités, onderzoeksinstellingen, enz.

In de voormiddag bekijken we de reeds uitgevoerde en toekomstige projecten van de wateractoren en -operatoren die actief zijn op het coördinatieplatform. We geven een historiek van de burgerparticipatie in de strijd tegen de overstromingen en de onderlinge verbanden tussen het meetsysteem Flowbru.be en de alternatieve methodes van de zogenaamde “Citizen Science”.

In de namiddag worden er drie participatieve workshops gehouden die op verschillende thema’s zullen ingaan : co-design met oog voor water, water meten met en door burgers “ Citizen Science” en de samenwerking in een solidair stroomgebied: dat van de Molenbeek.

Deze dag biedt een uitgelezen kans om de banden tussen de waterliefhebbers in het Brussels Gewest aan te halen. We hopen dan ook op veel deelnemers !

Meer info

Datum van de update: 02/03/2018