De Brusselse Adviesraad voor dierenwelzijn rekruteert zijn leden (professionnels)

17/05/2016

Bent u een wetenschappelijk expert of vertegenwoordigt u een vakvereniging of niet-gouvernementele organisatie die actief is in dit domein?

Dan kunt u zich kandidaat stellen voor de Brusselse Raad voor dierenwelzijn, een nieuwe gewestelijke instantie.

De BRDWZ  zal als opdracht hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te begeleiden bij het uitstippelen van het beleid ter zake en de uitwerking van het specifieke wetgevende en institutionele kader voor dierenwelzijn. Hiervoor lanceert Leefmilieu Brussel een oproep tot kandidaatstelling om 15 effectieve leden en 11 plaatsvervangende leden te vinden om te zetelen in deze nieuwe instantie voor een mandaat van 5 jaar.

De BRDWZ, een adviserende vergadering ten dienste van de bevolking

De Brusselse Raad voor dierenwelzijn moet adviezen uitbrengen over thema’s en uitdagingen die verband houden met het dierenwelzijn in de stad. De adviezen zijn niet bindend voor de overheid, maar aangezien ze worden gegeven door wetenschappelijke experts,  professionals en dierenrechtenverenigingen zullen ze mogelijke oplossingen en pistes aanreiken die zeer relevant zijn voor de evolutie van het Brusselse beleid inzake dierenwelzijn.

Een oproep voor kandidaturen voor een mandaat van 5 jaar

De Raad voor dierenwelzijn zal evenwichtig samengesteld zijn uit 4 wetenschappelijke experts uit het domein van het dierenwelzijn en aangewezen vertegenwoordigers van:

  • verenigingen voor dierenbescherming
  • de dierenasielen
  • de sector van de handel en de teelt van huisdieren
  •  de Nederlandstalige en Franstalige Orde der dierenartsen
  • een beroepsorganisatie van dierenartsen
  • het maatschappelijk middenveld (in dit geval afkomstig van een vereniging actief op het gebied van leefmilieu, gezin of consumenten)
  • de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)
  • Leefmilieu Brussel.

De samenstelling van de Raad moet het genderevenwicht en het taalevenwicht eerbiedigen, zoals bepaald in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 

Uw kandidaatstelling?

Opgelet, de kandidatenoproep zal weldra worden gelanceerd, maar de data van de opening en afsluiting van deze oproep zijn nog niet bekend. We vragen geïnteresseerde personen en organisaties dan ook om aandachtig te blijven, en deze website regelmatig te bezoeken.

Even opfrissen

Sinds januari 2015 is het dierenwelzijn een bevoegdheid van de drie Gewesten. Die bevoegdheid werd bij de zesde staatshervorming naar de Gewesten overgedragen.

 

Datum van de update: 15/06/2016

Contact: 

kandidatuur.rdwz@leefmilieu.brussels - 02/775.75.75)
Leefmilieu Brussel – Thurn & Taxis, Havenlaan 86 C/3000 in 1000 Brussel.