De bomen van het Dudenpark: beveiligings- en regeneratiewerken

27/08/2021

Het Dudenpark onderscheidt zich onder meer door zijn boskarakter dankzij zijn grote monumentale beuken. Dat plantenerfgoed is momenteel echter verouderd en heeft te lijden onder de drie opeenvolgende jaren van droogte waardoor er grote problemen zijn gerezen met de veiligheid en het onderhoud. Om het zo gewaardeerde boslandschap van de site en de toegankelijkheid van het park voor de bezoekers op termijn te garanderen, is sinds enkele jaren begonnen met een belangrijke regeneratie van de bosmassieven en de beveiliging van de site, rekening houdend met de aangekondigde gevolgen van de klimaatveranderingen.  

Op 17 augustus werd aan Leefmilieu Brussel een nieuwe stedenbouwkundige vergunning (ref. 07/PFU/1795402)  afgeleverd met het oog op de kap van 53 dode of wegkwijnende bomen van allerlei grootte. Er zullen vooral beuken worden gekapt (47%) waarbij van de 25 exemplaren die moeten worden gekapt er 8 geknotte stammen zijn die in elkaar aan het zakken zijn. Ook kleine tot middelgrote naaldbomen maken 47% uit van de bomen die voor kap in aanmerking komen, waaronder een groot deel dode cipressen op stam als gevolg van de droogte van de jongste drie jaar. 

Het kappen zal beginnen in de tweede helft van september en zou eind oktober voltooid moeten zijn. 

Infosessie

Op zaterdag 11 september zal, van 10 tot 12u30, op de site een informatiesessie worden georganiseerd in de vorm van een rondleiding door het park. Leefmilieu Brussel zal het volledige dossier toelichten, blijven stilstaan bij de bomen die zullen worden gekapt, uitleggen waarom dat moet gebeuren en op de vragen van de deelnemers antwoorden.

Plaats van afspraak: vertrek voor het kasteel van het Dudenpark (Luca School of Arts - Campus Narafi, Victor Rousseaulaan 75)

Hoe kunt u zich inschrijven? Gewoon door te mailen naar: phytosanitaire@environnement.brussels

Meer weten? Raadpleeg de volgende documenten:

Datum van de update: 30/08/2021