De biodiversiteit verhogen dankzij schapen

03/11/2014
Bretoense schapen in een weide

Sinds een tiental jaar experimenteert Leefmilieu Brussel door planteneters op verschillende gewestelijke sites te laten grazen (Rood Klooster, Scheutbos, Koning Boudewijnpark, Reigerbospark…).

De achterliggende idee is de vegetatie en de specifieke fauna voor elke site te bevorderen en te diversifiëren en dus het biologische potentieel te herstellen. De reeds actieve grazers zijn schapen, damherten en Galloway-koeien.

Een nieuwe testzone

In het noorden van Brussel werden 5 Ouessant-schapen losgelaten in een, vandaag gesaneerde, zone met industrieel braakland. De zone vormt de laatste overdekking van de Zenne die in 1994 plaatsvond.

In afwachting van de openlegging van dit stuk van de Zenne, overeenkomstig het gewestelijke beleid ter zake, onderhouden de nieuwe bewoners dit terrein op een milieuvriendelijke, stille en "brandstofzuinige" wijze!

Het experiment heeft als doel te testen of een dergelijk beheer kan worden toegepast in een dichte stedelijke omgeving door de evolutie van de vegetatie te volgen, waarbij de verspreiding van invasieve planten, zoals de Japanse duizendknoop, wordt beperkt.

De schapen staan onder het dagelijks toezicht van een onderaannemer die de nodige verzorging geeft. Dit ras, dat te klein is om te worden gebruikt voor wol of vlees, werd speciaal gekozen omdat de schapen bestand zijn tegen uitzonderlijk weer (sterke blootstelling aan wind en zon).

Ook in het bos…

In het Zoniënwoud, bij ons in de buurt, doen de beheerders van het Vlaamse deel van het woud aan milieuvriendelijke begrazing via een oeroude methode. Daarvoor doen ze op de oude renbaan van Groenendaal een beroep op twee indrukwekkende, maar vreedzame runderen uit de Schotse Highlands.

Datum van de update: 10/11/2014