De alternatieve administratieve geldboetes ontsluieren zich in beelden

17/01/2020

Bent u geïnteresseerd in de thematieken leefmilieu, energie en dierenwelzijn? Vraagt u zich af hoe het Brussels Gewest particulieren en ondernemingen stimuleert om de wetgeving na te leven ? Of misschien bent u rechtstreeks betrokken bij een procedure van alternatieve administratieve geldboete ?

Ontdek onze nieuwe videoclips en over enkele minuten hebben de alternatieve administratieve geldboetes geen geheimen meer voor u !

Eind 2019 heeft Leefmilieu Brussel twee videoclips ontwikkeld met het oog op een ludieke communicatie waarbij de procedure van de alternatieve administratieve gelboete in een notendop visueel wordt uitgelegd. Deze procedure volgt op een proces-verbaal van overtreding dat wordt opgesteld door de personeelsleden belast met het toezicht en is voor velen nog onbekend. Nochtans mocht zij onlangs haar 20 lentes vieren !

De filmpjes geven in luttele minuten een aanschouwelijke voorstelling van het verloop van een procedure, gaande van de vaststelling van een inbreuk tot de beslissing om voor de vastgestelde feiten een alternatieve administratieve geldboete op te leggen.

Het eerste filmpje “AAndachtiG voor milieu-inbreuken” doet de geldboeteprocedure uit de doeken voor alle inbreuken op vlak van leefmilieu, energie en dierenwelzijn in het Brussels Gewest.

Het tweede filmpje “Vliegtuiglawaai: Brussel waakt over je oren” richt haar blik op de procedure tot geldboete betreffende inbreuken die verband houden met geluidshinder die wordt voortgebracht door luchtverkeer.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Klik snel op de startknop van de clip: goede rit !

Onze webpagina’s over de alternatieve administratieve geldboetes op onze website vindt u hier.

Datum van de update: 17/01/2020