Dakisolatie: het meest rendabel om de energieprestaties van uw woning te verbeteren

27/02/2018

Leefmilieu Brussel herinnert eraan dat het stelsel van de Energiepremies voor 2018 een enveloppe van 22 miljoen euro behoudt. De aandacht blijft uitgaan naar de audit, isolatie en verwarming. Nieuw is dat het toegekende bedrag voor dakisolatie wordt verhoogd. 

Waarom kiezen voor dakisolatie?

Een goed geïsoleerd dak kan meer dan 30 % aan energiebesparingen opleveren. De bedragen van de premie voor « Dakisolatie » liggen voortaan tussen 20 en 40 euro/m² , naargelang de inkomenscategorie. Een premie die geldt voor gewone burgers, maar ook voor collectieve voorzieningen en ondernemingen. Sportcentra en maatwerkbedrijven hebben overigens toegang tot de verhoogde premie.

Vooraleer in actie te schieten, kunt u specialisten vragen om een gratis diagnose van de woning uit te voeren. Dat kan via Homegrade voor particulieren en via de Facilitator Duurzame gebouwen voor gebouwen met meer dan 6 appartementen.

Ook werden de procedures vereenvoudigd, met een verlenging van de termijn om uw aanvraag in te dienen. 

Waarom investeren in energiebesparingen?

  • Om te besparen

De energiefactuur van een Brussels gezin bedraagt gemiddeld 1400 euro per jaar. Om dat bedrag te doen dalen is isoleren een prioriteit. Het is ook een investering omdat dankzij de isolatie de energieprestaties van het EPB- certificaat worden verbeterd. Een meerwaarde die kan worden benadrukt als de woning wordt verhuurd of verkocht.

  • Voor het klimaat 

Verwarming zorgt voor 70 % van de CO2-uitstoot in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is de belangrijkste bron van uitstoot van broeikasgassen. Isoleren is dus ook een belangrijk gebaar voor het klimaat.

Meer info

 

Datum van de update: 30/03/2018