Dag van Quiet.transports - 06/11/18 (professionnels)

08/10/2018

Het geluid van het wegverkeer vormt de belangrijkste bron van geluidshinder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselaars verliezen gemiddeld 8 maanden van hun leven door verkeerslawaai.  Alle maatregelen die deze hinder trachten te verminderen zijn dus belangrijk en het is logisch dat de ordonnantie geluid voorziet dat de twee administraties gezamenlijk het plan ter bestrijding en preventie van geluidshinder opstellen.

De gelijktijdige voorbereiding van de twee plannen, GOODMOVE en QUIET.BRUSSELS, vormde de gelegenheid voor een succesvolle samenwerking.  Vanaf 2017 werden de geluidskaarten geactualiseerd op basis van verkeersgegevens van de Multimodale Verplaatsingsstrategie voor Iris (MuSti) en deze bevestigden de belangrijke mate van blootstelling van de bevolking en de mogelijke knelpunten.  In het kader van de opstelling van het milieu-effectenverslag van het plan GoodMove, vestigde de akoestische evaluatie van de verschillende mobiliteitsscenario’s de aandacht op aanzienlijke voordelen.

Het is dus logisch dat de voorziene maatregelen van het plan GOODMOVE hernomen zijn in het plan QUIET.BRUSSELS: de stille netten, de lokale mobiliteitscontracten, de stad 30 zijn allemaal acties die het geluid van het wegverkeer aanzienlijk verminderen!

Deze dag biedt de gelegenheid om te focussen op de verschillende beschikbare tools en op de maatregelen van de toekomstige strategische plannen in verband met het geluid van wegvervoer, gedragen door zowel Brussel Mobiliteit als Leefmilieu Brussel.

Het plan QUIET.BRUSSELS voorziet tevens meer begeleiding voor projecten voor de inrichting van wegen.  De ochtend zal afgesloten worden met een presentatie van de nieuwe dienst van de geluidsfacilitator voor de inrichting van publieke ruimten,  van de geactualiseerde fiches 7 en 11 van het vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad, betreffende de bekledingen en de geluidswallen, en van het portaal ruisinfo, dat toelaat de klachten van inwoners beter te kunnen beheren.

Na afloop van deze ochtend en na de lunch, wordt er voor alle deelnemers een akoestische wandeling voorgesteld in de wijk van Thurn & Taxis, om de geluidsniveaus van de wegen en de Brusselse openbare ruimtes te ervaren of “hoe het geluid zichtbaar maken!

Publiek

Deze informatiedag is bestemd voor iedereen die een beter zicht wil krijgen op de problematiek van het verkeerslawaai, het beheer ervan en de oplossingen om het te verminderen.  Ze beoogt in het bijzonder de agenten van de verschillende openbare diensten belast met ruimtelijke ordening, inrichting van de wegen, het openbaar vervoer enz… maar ook de gespecialiseerde studiebureaus voor ruimtelijke ordening of voor akoestiek.

Programma

9u00

Onthaal

9u30

INTRODUCTIE VAN DE DAG                                                                                                                   

 

Benoit WILLOCX,

Directeur van de Afdeling Vergunningen en Partnerschappen van Leefmilieu Brussel

9u40

MULTIMODALE VERPLAATSINGSSTRATEGIE VOOR IRIS (MUSTI) : BESCHRIJVING EN INZET

 

Mathieu CAMELBEECK,

Directie Strategie, Brussel Mobiliteit

10u05

UPDATE VAN HET GELUIDSKADASTER : VOORSTELLING VAN DE RESULTATEN VAN DE NIEUWE KAARTEN 2016, DE SCENARIO’S EN DE KNELPUNTEN

 

Thomas STYNS,

Dienst Geluidsplan, Leefmilieu Brussel

10u40

Koffiepauze

11u00

INZET, DALY, STRATEGIE EN TRANSPORTMAATREGELEN VAN HET PLAN  QUIET.BRUSSELS

 

Marie POUPÉ,

Hoofd van de Dienst Geluidsplan, Leefmilieu Brussel

11u30

GOODMOVE : VOORUITGANG VAN HET TOEKOMSTIG GEWESTELIJK PLAN VAN MOBILITEIT

 

Bruno VAN LOVEREN,

Directie Strategie, Brussel Mobiliteit

12u00

3 FOCUSSEN : FACILITATOR WEGGELUID, NEW VADEMECUM EN PORTAAL RUISINFO

 

Jean-Laurent SIMONS,

Dienst Geluidsplan, Leefmilieu Brussel

12u30

Lunch

13u30

AKOESTISCHE WANDELING ROND THURN & TAXIS : HET GELUID ZICHTBAAR MAKEN

15u00

Einde van het bezoek

De deelname is gratis maar de inschrijving (ochtend, lunch en wandeling) is verplicht vóór 30 oktober 2018.

Waar ?

Auditorium van Leefmilieu Brussel

Site van Thurn & Taxis

Havenlaan 86 C/3000

1000 Brussel

Toegangsplan

quiet brusselsbe good moove be brusselslogo_be

Datum van de update: 09/10/2018