Coronavirus: verlenging met 3 maanden van de afleveringstermijnen voor de milieuvergunningen (professionnels)

12/01/2021

Hebt u een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1A, 1B of 2 ingediend of wilt u er één indienen tussen 1 januari en 31 maart 2021? 

De afleveringstermijn voor de milieuvergunning is met 3 maanden verlengd.

De Brusselse regering heeft immers beslist, via een nieuw volmachtbesluit, de afleveringstermijnen voor de milieuvergunningen die aan een openbaar onderzoek onderworpen zijn te verlengen met 3 maanden. 

Datum van de update: 12/01/2021